นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ระเบียบการลาพนักงานฉบับปรับปรุงใหม่

ระเบียบการลา/ระเบียบการจ่าย/โดยปกติจะแยกไว้เป็นสองเรื่องดังนั้นเวลาที่ใครมีปัญหาก็จะต้องเอาระเบียบการลาและระเบียบการจ่ายมาดูพร้อมๆกันทั้งสองเรื่องซึ่งจะยุ่งยากพอสมควรในการตีความ ดังนั้นในคู่มือบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ปี 2552 ที่จะออกสู่สายตาบุคล... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By แดง   created: 14 January 2009 14:27 Modified: 14 January 2009 14:27 [ Report Abuse ]

(1) บัตรประจำตัวใหม่(บัตรพลาสติก)มีประโยชน์ตรงไหน

ตามที่ กจ. ได้จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาในระยะหนึ่งแล้วนั้นขณะนี้เรามองเห็นแล้วว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ ก็เลยจะเพิ่ม บาร์โค๊ท ไว้ในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียด้วยแต่ขอเวลาปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By แดง   created: 07 August 2008 15:43 Modified: 07 August 2008 15:43 [ Report Abuse ]

(1) สิทธิการลาระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มีความแตกจ่างกันอย่างไร

คำพูดที่เรียกระหว่างพนักงานฯทั้งสองดูเหมือนจะแตกต่างกันแต่โดยเนื้อหาของสิทธิในเรื่องวันลาไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By แดง   created: 07 August 2008 15:28 Modified: 07 August 2008 15:28 [ Report Abuse ]

(2) ระเบียบการลาฉบับใหม่

- ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศใช้รูปแบบการทำบัตรใหม่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก ถามว่าทุกคนต้องทำบัตรใหม่หรือไม่?.....การเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบัตรขาวมาเป็นบัตรแถบแม่เหล็กนั้น เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะลดขั้นตอนให้มากที่สุดและข้... more »
By แดง   created: 07 Febuary 2008 14:12 Modified: 07 Febuary 2008 14:12 [ Report Abuse ]

(0) การทำบัตรใหม่

- ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศใช้รูปแบบการทำบัตรใหม่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก ถามว่าทุกคนต้องทำบัตรใหม่หรือไม่?.....การเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบัตรขาวมาเป็นบัตรแถบแม่เหล็กนั้น เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะลดขั้นตอนให้มากที่สุดและข้... more »
By แดง   created: 07 Febuary 2008 09:44 Modified: 07 Febuary 2008 09:44 [ Report Abuse ]

(4) สวัสดิการลูกจ้างประจำหลังเกษียณ

ลูกจ้างประจำเมื่อเกษียณอายุแล้วท่านจะใช้สิทธิจากส่วนราชการไม่ได้ ดังนั้นท่านต้องนำคำสั่งเกษียณไปแจ้งยังอำเภอเพื่อแสดงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By แดง   created: 19 October 2007 14:20 Modified: 19 October 2007 14:20 [ Report Abuse ]