นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1044
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 (การเปลี่ยนสถานภาพ) [C]

การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยจากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการ

 

ได้มีแนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
สายสนับสนุนเป็นสายวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2560 (มอ 023/ว179 ลงวันที่ 20 เม.ย. 60) ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี

2. กรณีผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์แล้ว  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการย้ายสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติในหลักการให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์

3. กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์  จะเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน  โดยจะไม่เป็นเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรรเพิ่มใหม่เพื่อรองรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวที่ไม่ผ่านการประเมิน   เว้นแต่คณะ/หน่วยงานเดิมยังไม่บรรจุบุคคลอื่นและยินดีรับบุคคลดังกล่าวกลับเข้าทำงานในตำแหน่งสายสนับสนุนในหน่วยงานเดิม

 

การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย   คณะ/หน่วยงาน ที่รับจะต้องมีอัตราว่าง(มีเงิน) รองรับการย้ายทุกกรณี

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2560 16:28 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น