นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 608
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 (การเปลี่ยนสถานะ) [C]

การเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีประเด็นขอคำปรึกษาการเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ไหม  ต้องทำอย่างไรบ้าง

ถาม  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้หรือไม่  และปัจจุบันเงินเดือนสูงกว่าระดับเริ่มต้น(เงินเดือนเริ่มต้นป.ตรี 17,290  บาท) ในส่วนสายสนับสนุนในวุฒิปริญญาตรี 

ตอบ  การเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  สามารถกระทำดังนี้

 1. มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินรองรับ

 2. บุคคลที่จะเปลี่ยนได้ต้องผ่านการคัดเลือกทั่วไปเท่านั้นเนื่องจากมีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2557 (หนังสือที่ มอ 023/ว90 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2557) เกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ตำแหน่งประเภททั่วไป    ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ในข้อ 2  วรรค 2
ข้อความ “ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1  ตุลาคม 2557) เป็นต้นไป  บุคคลที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านวิธีการคัดเลือกทั่วไปในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มาก่อนเท่านั้น” 

3. จัดทำภาระงานของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน ที่ขอเปลี่ยนนำเสนออธิการบดีพิจารณา  

4. หากได้รับอนุมัติจะได้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  และได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับในปัจจุบัน (เงินเดือนติดตัวไปด้วย)created: 26 April 2017 16:46 Modified: 24 July 2017 16:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น