นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1879
ความเห็น: 2

เรียนรู้ E-Book

การสร้างคู่มือปฏิบัติงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

วันนี้พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557  
คณะทำงานการจัดการความรู้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม
มหกรรม share เรื่อง การสร้างคู่มือปฏิบัติงานด้วย Program E-Book  ณห้อง 159 อาคาร 2  วิทยากร คือ คุณสมเกียรติ  ทองรักษ์  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  คณะทรัพยกรธรรมชาติ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้ความเข้าใจการสร้างคู่มือปฏิบัติงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน  

และเราได้มีโอกาสเรียนรู้ ในเรื่องดังกล่าว  กับเพื่อน ๆ ที่สนใจ 15 คน

ถ้าถามว่าเคยได้ยินชื่อคำว่า E-Book หรือไม่  คงตอบได้ว่า ได้ยินบ่อย แต่ (คิดเอาเอง)ว่าเป็นเรื่องไกลตัวและ
ผู้ทีทำได้ต้องเก่ง IT ขั้นเทพ  อย่างไรเราก็ไม่ปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บางทีอาจจะไม่ยากอย่าง
ที่คิด(เอาเอง)ก็ได้  แล้วก็ไม่อยากยากที่คิดไว้จริง ๆ เพียงแต่เรามีความตั้งใจ และให้โอกาสตัวเองได้ทำสิ่งใหม่ ๆ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบและองค์กร

เมื่อวิทยากรเกริ่นนำความหมาย E-Book แและคุณลักษณะพิเศษ ก็ยิ่งสนใจ

E-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book  หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในลักษณะ
ออฟไลน์และออนไลน์  

คุณลักษณะพิเศษ สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ  มีปฏิสัมพันธ์สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้  แทรกภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

 

ความแตกต่างของหนังสือทั่วไปและหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

1. หนังสือทั่วไปใช้กระดาษ  หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ

2. หนังสือทั่วไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้

3. หนังสือทั่วไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้

4. หนังสือทั่วไปแก้ไขปรับปรุงได้ยาก หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (Update) ได้ง่าย

5. หนังสือทั่วไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง(links) ออกไปต่อกับข้อมูลภายนอกได้

6. หนังสือทั่วไปต้นทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ต้นทุนการผลิตต่ำ ประหยัด


วิทยากร  คุณสมเกียรติ  ทองรักษ์

 

วิทยากรสอนตั้งแต่เริ่มโหลดโปรแกรม ในที่นี้ใช้โปรแกรมชุด Flip Album

ให้ดูคู่มือการใช้งาน E-Book ที่ทำด้วยโปรแกรม E-Book 

มีแบบฝึกหัด  รูปภาพ  การใส่เสียง ให้ฝึกปฏิบัติ

ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้วย Program E-Book จะต้องมีไฟล์ที่เป็น word หรือ PowerPoint จะดีมาก ต้องมีการวางแผนในการจัดทำเนื้อหา รูปภาพ รวมทั้งการดีไซด์ที่สอดคล้องกัน จะทำให้ E-Book น่าอ่านและชวนติดตาม

 

สำหรับเราเนื่องจากมีไฟล์ที่เป็น word แล้ว จึงทดลองนำไฟล์มาจัดทำด้วย E-Book  เป็นคู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

ส่วนหนึ่งของการทำ E-Book  ตามภาพ

 

 

ผู้ร่วมเรียนรู้

 

 

E-Book ใคร ๆ ก็เรียนรู้ได้  ชีวิตคือการเรียนรู้


ขอบคุณ ผู้บริหาร วิทยากร ทำงานการจัดการความรู้และงานประกันคุณภาพ ที่จัดให้มีการเรียนรู้ในเรื่องนี้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 10:05 แก้ไข: 16 กรกฎาคม 2557 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณพี่เอสเคเป็นวิทยากรให้ความรู้นะค่ะ

อยากให้พี่เอสเคมาอบรมให้ที่ปัตตานีจัง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ