นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3735
ความเห็น: 5

ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1

ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ

 

ตามบันทึกนี้  มีคำถามว่า แล้วมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นอย่างไร ทำไมต้องขอถอนสภาพที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  มาตรา 8  บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน นั้น 
ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามสมควรแก่กรณี  
อำนาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้

(“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน)

(รัฐมนตรี  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและตามประมวลกฎหมายนี้)

(“ทบวงการเมืองอื่น” หมายความว่า หน่วยราชการที่มีฐานะเป็น นิติบุคคลของส่วนราชการกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
หรือราชการส่วนท้องถิ่น)

ดังนั้นเมื่อส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ก็ต้องดำเนินการถอนสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ (สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นของทางราชการ)  กรณีนี้การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ต้องกระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ตามมาตรา 8 วรรค 2 (1)

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวง ห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอน สภาพ หรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชน ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพ หรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกไป เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจ กฎหมายอื่นแล้วการถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

 

เรื่องนี้แม้จะเข้าใจยาก และต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน แต่ก็ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2556 17:43 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2556 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ที่คณะ เราเจอกรณีที่ต้องการถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยด้านเกษตร แต่ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการเข้าใช้พื้นที่ของ ม.อ. โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านปลุกระดม

 

เอิ้ก เอิ้ก กำลังมันเลยล่ะครับ

 

"ใจสั่งมา"

 

สำหรับของคณะทรัพยฯ ประชุมชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาค่ะ

ขอเรียนถามต่อนะครับ หากว่าชาวบ้านเองก็กำลัง (ลุกล้ำ) พื้นที่เพื่อปลูกยางพาราในที่สาธารณะอยู่ เลยรูสึกว่า ม.อ. จะไปขัดผลประโยชน์ของเค้า

 

เราควรมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ

 

"ใจสั่งมา"

ก็น่าคิดนะครับ ขณะที่เราขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษา แต่อีกด้านเรากำลังเข้าสู่การแข่งขันในตลาด ซึ่งต้องคิด ต้นทุน ผล กำไร การแข่งขัน

ก็ต้องคิดว่าการกระทำเช่นนี้ ส่งผลตอบแทนไปยังผู้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะนั้นอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายชี้นำสังคม

มหาวิทยาลัยหลายแห่งถือว่าเป็น Land Lord ได้เลยนะครับ การมีต้นทุนตรงนี้เราได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เต็มที่แล้วหรือยัง

อิอิอิ

กรณีการเปลี่่ยนสภาพที่ดิน ผมเคยอ่านเจอในเวปข่าวผู้จัดการเมื่อไม่นานมานี้ กรณีมีผู้ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันฟ้องเทศบาลที่ใช้พื้นที่ถนนไปสร้างเป็นตลาด ถ้าจำไม่ผิดศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องชนะด้วยเหตุผลตามเนื้อหาในบันทึกนี้ครับ

อิอิอิ

เราเอง

คงต้องทำให้เห็นว่า ส่งผลตอบแทนไปยังผู้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะนั้นอย่างไรบ้าง แบบคุณน้อง Our Shangri-La

ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้นำในระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เห็นว่า ม.อ. ทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการและให้ผลตอบแทนชาวบ้าน สู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีปัญหาอะไรต้องคุณถึง ม.อ. ก็จะได้ใจเค้าค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ