นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1796
ความเห็น: 0

ที่ราชพัสดุต้องดูแลอย่างไร

ดูแลที่หลวงเสมอด้วยวิญญูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

 คำว่าที่ราชพัสดุ เราคงได้ยินกันบ่อย ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีข่าวใหญ่ในเรื่องที่คุณยายคนหนึ่งบริจาคที่ให้รัฐ เมื่อบริจาคแล้วที่ดินดังกล่าว ก็จะเป็นที่ราชพัสดุ ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทางราชการ  หากส่วนราชการใช้ประโยชน์ไม่หมด ตามข่าวผู้บริจาคสามารถขอคืนส่วนที่เหลือได้

แล้วที่ราชพัสดุคืออะไร  ส่วนราชการต้องดูแลอย่างไร?

ที่ราชพัสดุ คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ 

หน่วยงานที่ดูแลคือ กรมธนารักษ์  

ผู้มีสิทธิขอใช้ 
คือ กระทรวง กรมและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น

การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

1. ต้องดูแลบำรุงรักษาเช่นวิญญูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง   ความหมายก็คือถ้าเป็นทรัพย์สินของตนเองมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างไร ก็ต้องบำรุงรักษาที่ราชพัสดุเช่นนั้นด้วย  เช่น ป้องกันมิให้มีการบุกรุก อาคารชำรุดจำเป็นต้องซ่อมแซมก็ต้องดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
กรณีที่เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุนั้นกรมธนารักษ์สามารถแจ้งให้ส่วราชการจัดการเพื่อป้องกันความเสียหายได้  หากส่วนราชการไม่ดำเนินการกรมธนารักษ์จะเรียกที่ราชพัสดุคืนก็ได้

2. เมื่อมีสิ่งปลูกสร้างต้องต้องขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง       ภายใน 30 วันนับแต่วันปลูกสร้างเสร็จเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามแบบที่กรมธนารักษ์กำหนด

3. การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุจะต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน เช่น การตัดฟันต้นไม้ การขุดดิน การระเบิดหิน  เว้นแต่การดำเนินการที่มีลักษณะกระทำเพื่อบำรุงรักษาที่ราชพัสดุเสมือนเช่นวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง  เช่น ต้นไม่แผ่ขยายกีดขวางอาคารหรือสายไฟฟ้าอาจเป็นอันตราย  จำเป็นต้องตัดแต่งให้เพื่อความสวยงามและป้องกันอันตราย กรณีนี้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้

4. การระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน  ในกรณีที่มีการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ส่วนราชการจะต้องร่วมกับกรมธนารักษ์เป็นผู้นำสำรวจรังวัด ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน

 

    ที่หลวง ของหลวง มิใช่ของคนใดคนหนึ่ง เราจึงควรร่วมมือร่วมใจร่วมกันรักษาที่หลวง ของหลวง
    เสมอด้วยเรารักษาทรัพย์สินของเรา


ข้อมูลจาก คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2555 15:21 แก้ไข: 07 มีนาคม 2556 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ