นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1830
ความเห็น: 2

วิสัยทัศน์ใหม่ [C]

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หลังจากนำแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ หลายครั้ง ในที่สุดคณะกรรมการประจำคณะฯเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจใหม่ ทั้งยังได้ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร ที่พวกเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติจะต้องดำเนินการผลักดันให้ถึงเป้าหมาย.........

ปณิธาน  ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

ค่านิยมร่วม (core value)     พัฒนาเกษตรไทย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร (Organization  Culture)    ขยัน   กตัญญู   รู้งาน   สานสามัคคี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)  

     คณะทรัพยากรธรรมชาติจะทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล ในสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจ (Mission)

1.  ผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพระดับสากล มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาภาคใต้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย

3. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ สู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อการผลิตทีเหมาะสมและยั่งยืน

4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 17:09 แก้ไข: 07 มีนาคม 2556 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบวัฒนธรรมองค์กรครับ

ชอบวัฒนธรรมองค์กรเช่นเดียวกันค่ะ และเคยไปแข่งวอลเลย์บอลกีฬาบุคลากรที่ ม.แม่โจ้ ชอบวัฒนธรรมของเขา ที่ว่า "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ซึ่งเขาติดแผ่นประกาศไว้ทั่ว ม.แม่โจ้ และมีภาพคนกำลังช่วยลากเกวียนหนักประกอบด้วย

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น