นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 (การเปลี่ยนสถานภาพ)

ได้มีแนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยจากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 (มอ 023/ว179 ลงวันที่ 20 เม.ย. 60) ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 27 เมษายน 2560 16:28 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 (การเปลี่ยนสถานะ)

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีประเด็นขอคำปรึกษาการเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง ถาม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้หรือไม่ แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 26 เมษายน 2560 16:46 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 (การเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง)

พี่ค่ะขอคำปรึกษาการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างกรณีที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงรับบุคคลากรทำงานตำแหน่งอาจารย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะรับบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว แต่ในขณะนี้ภาควิชาจำเป็นต้องให้บุคลากรท่านนี้มาทำงานก่อนโดยใช้วุฒิปริญญาโ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 14 กรกฎาคม 2559 18:11 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562

จากบันทึกนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดประชุม "รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558-2562 " ณ ห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.45 น. นับเป็นวันสำคัญของบุคลากรคณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 19 พฤษภาคม 2559 18:49 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2559 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นิติบุคคล คืออะไร

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเสียงโทรศัพท์ถามว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นนิติบุคคล หาเอกสารได้ที่ไหนค่ะ เราได้ตอบไปว่า ดูได้จาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ที่ Website กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพระราชบัญญัติ/ระเบียบ ตามนี้ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 28 มีนาคม 2559 16:56 แก้ไข: 28 มีนาคม 2559 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 (การเปลี่ยนตำแหน่ง)

พี่ค่ะขอคำปรึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตนเองครองอยู่เป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เรื่องนี้มีคำตอบจากเรื่องที่ปฏิบัติงานจริง ดังนี้ ถาม ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตนเองครองอยู่เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งทำได้ไหม ตอบ สามารถทำได้ ต้องดูมาตรฐานกำหนด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 21 มกราคม 2559 11:31 แก้ไข: 21 มกราคม 2559 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ตามบันทึก การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี : งบบุคลากร (2) เป็นการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตอน 2 เป็นการขอตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าจ้างชั่วคราว เป็นการจ้าง ผู้ม... มีต่อ »
โดย มิกกี้   สร้าง: 12 ตุลาคม 2558 16:52 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2558 13:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฺBOQ คืออะไร

จากการรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) ในการขอตั้งงบตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี งบกระตุ้นเศณษฐกิจรอบที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 18 กันยายน 2558 17:23 แก้ไข: 18 กันยายน 2558 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ว่าด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 (การตัดโอนอัตราและเงินเดือน)

มีคำถามจากหน่วยงานหนึ่งว่า ถ้าต้องการโอนอัตราและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในคณะมีขั้นตอนอย่างไร และผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร จึงขอตอบคำถามดังนี้ค่ะ ถาม กรณีที่หน่วยงาน ก ต้องการบุคลากรของภาควิชา ข เพื่อไปทำหน้าที่ภารกิจใหม่ที่สำคัญให้องค์กร จะต้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 11 กันยายน 2558 17:59 แก้ไข: 11 กันยายน 2558 18:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : วงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

สัปดาห์ที่ผ่านมา (26-28 ส.ค. 58) รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และมีมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 (ภายในเดือน ธ.ค. 58) จึงต้องมีการทำงานอย่างเร่งรีบเพื่อเสนอขอตั้งง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย มิกกี้   สร้าง: 03 กันยายน 2558 12:28 แก้ไข: 03 กันยายน 2558 12:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]