นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปี พ.ศ. กับ ค.ศ. ใน Excel 8439 1
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel 3917 3
ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร 2894 5
ขนาดพื้นที่ของ Work sheet ใน Excel 2863 0
คำนวณจำนวนต้นยางที่ปลูกโดยใช้ Excel 3157 0
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56 7186 0
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 3913 0
การแยกคอลัมน์โดยใช้สูตรใน Excel 4115 3
การแยกคอลัมน์โดยใช้ Text to Columns ใน Excel 2010 5860 0
การซ่อนสูตรคำนวณใน Excel 2010 7276 6
การประยุกต์ใช้ Function Date ใน Excel 2967 0
Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel 4781 1
คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) 12721 1
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ 7416 0
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด 12401 3
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต 5668 0
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel 10703 0
การสร้าง Scroll Bar ลงในแผ่นงานใน Excel 2010 9936 0
การติดตั้ง Data Analysis ใน Excel 2010 16531 12
การคำนวณเงินบำนาญ กบข. 12242 1
การสร้างสูตรคูณ 2 โดยใช้ Auto Fill 10289 3
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Auto Fill ใน Excel 2010 13637 2
5 Double Click ใน Excel 2010 2453 0
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. 3696 5
ปฏิทินบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 15399 0
มีอะไรใหม่ใน Excel 2013 3204 0
การคิดเงินปันผลสหกรณ์มอ.ปี 2555 6455 1
ตรวจสอบเงินออม 2205 0
การหาเป้าหมายกำไรจาก Data Table ใน Excel 2010 9817 2
การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 11201 19
ปฏิทินปี2556 15739 0
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 3 4251 1
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 2 4196 0
การสร้าง Dropdown List ใน Excel ตอนที่ 1 11641 5
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ 1863 0
การบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่วงที่กำหนดใน Excel 2010 8727 1
การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำใน Excel 2010 6752 0
การบันทึก Macro ใน Excel 2010 8300 0
Macro VBA ใน Excel 2010 10335 1
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel 9798 0
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010 6935 0
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel 12144 3
การคำนวณอัตโนมัติใน Excel 2010 3648 0
การหาจุดคุ้มทุนใน Excel 13395 0
การใช้ Function LOOKUP กำหนดเกรดใน Excel 2010 7621 1
การปรับระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3901 1
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel (ฉบับสมบูรณ์) 6917 0
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel 22751 0
Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น 10599 1
เปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007 2841 0
Three in one ใน Excel 5225 1
การค้นหาเมนูใน Excel 2007/2010 3155 0
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 21295 3
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3 35388 0
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5947 1
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1 13573 2
เงินออมปี 2555 7038 2
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555 5903 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น 4203 0
ปฏิทิน 100 ปี 5029 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 3 3565 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 2 7190 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1 4794 0
การจัดรูปแบบข้อมูล 7282 0
การป้องกันใน Excel 4314 2
ล็อกเซลล์ให้อยู่หมัด 5334 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 4900 2
วิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์เปรียบเทียบระหว่าง Oil LPG NGV 2834 0
โปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย 2459 4
โปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข 8114 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel ด้วยตนเองจาก Youtube 4374 0
ปฏิทินปี 2554 7988 2
บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 7836 8
Excel 2003 กับ Excel 2007 20155 13
Learn English by Excel 2933 1
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu 9278 4
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก 12528 4
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 9[C] : การเพิ่มข้อมูล 9803 5
ปฏิทิน 2553 31853 21
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 8[C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ (ต่อ) 8898 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 7 [C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ 10463 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 6 [C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก และการสร้างรายการข้อมูล 11242 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 5 [C] : การสร้าง Macro 28235 3
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 4 [C] : การสร้างปุ่มแมโคร 12283 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 3 [C] 12029 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 2 [C] 10337 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 1 [C] 17492 12
Excel Function และที่มาของชื่ิอ Function 7211 2
คีย์ลัดใน Excel 8199 3
ให้แสดงผลในเซลล์ที่มีข้อมูล 5127 1
เกมส์ทายรัก 4255 1
คำนวณเงินปันผลสหกรณ์ มอ. ปี 51 6101 2
ภาพ สี แสงเสียง ในแฟ้ม Excel 4355 10
การคำนวณสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO 12098 0
กำหนดเกรด 2906 1
การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาไทยใน Excel 119534 56
การหาอายุงาน 26179 12
เรียนรู้การใช้สูตรใน Excel 16160 1
การกำหนดพื้นที่ให้ใช้งานได้ใน Excel 4574 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 25061 29