นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปี พ.ศ. กับ ค.ศ. ใน Excel 7885 1
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel 3557 3
ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร 2536 5
ขนาดพื้นที่ของ Work sheet ใน Excel 2543 0
คำนวณจำนวนต้นยางที่ปลูกโดยใช้ Excel 2707 0
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56 6478 0
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ 3270 0
การแยกคอลัมน์โดยใช้สูตรใน Excel 3740 3
การแยกคอลัมน์โดยใช้ Text to Columns ใน Excel 2010 5365 0
การซ่อนสูตรคำนวณใน Excel 2010 6819 1
การประยุกต์ใช้ Function Date ใน Excel 2549 0
Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel 4122 1
คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) 11680 1
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ 6727 0
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด 11123 3
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต 5406 0
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel 9604 0
การสร้าง Scroll Bar ลงในแผ่นงานใน Excel 2010 8804 0
การติดตั้ง Data Analysis ใน Excel 2010 15881 12
การคำนวณเงินบำนาญ กบข. 11276 1
การสร้างสูตรคูณ 2 โดยใช้ Auto Fill 9840 3
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Auto Fill ใน Excel 2010 13123 2
5 Double Click ใน Excel 2010 2196 0
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. 3363 5
ปฏิทินบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 14765 0
มีอะไรใหม่ใน Excel 2013 2914 0
การคิดเงินปันผลสหกรณ์มอ.ปี 2555 5811 1
ตรวจสอบเงินออม 1967 0
การหาเป้าหมายกำไรจาก Data Table ใน Excel 2010 9072 2
การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ 10741 19
ปฏิทินปี2556 15441 0
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 3 4008 1
การสร้าง Dropdown List ตอนที่ 2 3921 0
การสร้าง Dropdown List ใน Excel ตอนที่ 1 11325 5
ทายนิสัยจากห้องที่ชอบ 1613 0
การบังคับให้ป้อนข้อมูลในช่วงที่กำหนดใน Excel 2010 8311 1
การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำใน Excel 2010 6421 0
การบันทึก Macro ใน Excel 2010 7902 0
Macro VBA ใน Excel 2010 10075 1
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel 9083 0
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010 6064 0
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel 11329 3
การคำนวณอัตโนมัติใน Excel 2010 3390 0
การหาจุดคุ้มทุนใน Excel 12499 0
การใช้ Function LOOKUP กำหนดเกรดใน Excel 2010 7242 1
การปรับระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3620 1
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel (ฉบับสมบูรณ์) 6620 0
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel 21564 0
Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น 9915 1
เปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007 2573 0
Three in one ใน Excel 4809 1
การค้นหาเมนูใน Excel 2007/2010 2845 0
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 19048 3
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3 34411 0
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5530 1
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1 12857 2
เงินออมปี 2555 6695 2
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555 5609 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น 3925 0
ปฏิทิน 100 ปี 4744 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 3 3253 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 2 6773 0
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1 4392 0
การจัดรูปแบบข้อมูล 6526 0
การป้องกันใน Excel 3958 1
ล็อกเซลล์ให้อยู่หมัด 4958 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 4661 2
วิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์เปรียบเทียบระหว่าง Oil LPG NGV 2528 0
โปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย 2193 4
โปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข 7737 0
เรียนรู้การใช้งาน Excel ด้วยตนเองจาก Youtube 4073 0
ปฏิทินปี 2554 7730 2
บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 7560 8
Excel 2003 กับ Excel 2007 19774 13
Learn English by Excel 2694 1
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu 8855 4
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก 11721 4
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 9[C] : การเพิ่มข้อมูล 9226 5
ปฏิทิน 2553 31564 21
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 8[C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ (ต่อ) 8535 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 7 [C] : การตั้งชื่อให้กับเซลล์ 10067 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 6 [C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก และการสร้างรายการข้อมูล 10871 0
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 5 [C] : การสร้าง Macro 27851 3
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 4 [C] : การสร้างปุ่มแมโคร 11877 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 3 [C] 11714 1
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 2 [C] 9971 2
การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 1 [C] 16835 12
Excel Function และที่มาของชื่ิอ Function 6917 2
คีย์ลัดใน Excel 7961 3
ให้แสดงผลในเซลล์ที่มีข้อมูล 4904 1
เกมส์ทายรัก 4056 1
คำนวณเงินปันผลสหกรณ์ มอ. ปี 51 5767 2
ภาพ สี แสงเสียง ในแฟ้ม Excel 4086 10
การคำนวณสินค้าคงเหลือตามหลัก FIFO 11500 0
กำหนดเกรด 2712 1
การแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาไทยใน Excel 116637 56
การหาอายุงาน 25885 12
เรียนรู้การใช้สูตรใน Excel 15836 1
การกำหนดพื้นที่ให้ใช้งานได้ใน Excel 4238 0
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel 24610 29