นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6760
ความเห็น: 0

คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56

คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 2556

          อีก 1 เดือนนับจากวันนี้จะได้ลุ้นกันอีกครั้งว่าจะได้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกันเท่าไหร่ ข่าวออกมาว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ได้นัดประชุมใหญ่ในวันที่ 15 ก.พ. 57 ซึ่งจะได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนในวันที่ 17 ก.พ. 57 นี้   ในปีนี้จึงได้สร้าง Sheet คำนวณโดยใช้ Excel 2010  โดย Update ข้อมูลวันเดือนปีส่งเงินค่าหุ้นใหม่ในปี 2556     สำหรับชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ได้คำนวณไว้ให้รู้ยอดเงินกันก่อน เผื่อจะได้วางแผนการใช้เงินกันตั้งแต่เนิ่นๆ การคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์มอ.  มีหลักการคิดดังนี้

1. คำนวณจากค่าหุ้นที่ชำระแล้ว โดยจะคำนวณเป็นรายวันตามส่วนแห่งระยะเวลาจนถึงสิ้นปีทางบัญชี(31 ธ.ค. 2556)

2. ใช้ตัวหารของระยะเวลาทั้งหมด = 365 วัน

3. จำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่คำนวณได้สุทธิ ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป จะปัดขึ้น เป็น 1 บาท

4. จำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่คำนวณได้สุทธิ  น้อยกว่า 50 สตางค์จะปัดทิ้ง

5. ใช้สูตร คำนวณเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นแต่ละยอด x อัตราเงินปันผล x ระยะเวลาทุนเรือนหุ้นจนถึงสิ้นปีทางบัญชี/365 วัน

  ใช้สูตร คำนวณเงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยสะสมรวม ณ สิ้นปี x อัตราเงินเฉลี่ยคืน
          การคิดเงินปันผลของสหกรณ์มอ. จะคิดโดยใช้ฐานของข้อมูลจากอัตราเงินปันผลของไปที่ผ่านมา (2556)ในอัตรา 6.5%และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 7.25% แต่ถ้าที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้ในอัตราต่ำกว่านี้ก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

          ฐานข้อมูลที่ใช้คิดเงินปันผลมีดังนี้คือ คิดจาก  วันเดือนปีที่เริ่มต้นส่งเงินค่าหุ้น โดยต้องคำนวณระยะเวลาทุนเรือนหุ้น (วัน) จำนวนเงินค่าหุ้น (บาท) และจำนวนเงินปันผล (บาท)ในแต่ละเดือนที่สหกรณ์ได้หักไว้ในแต่ละเดือนรวมถึงที่ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเอาไว้ด้วย(ถ้ามี)

           ฐานข้อมูลที่สมาชิกสหกรณ์แต่ละท่านได้ส่งเงินค่าหุ้นก็จะมีอยู่ในwebsite ของสหกรณ์ออมทรัพย์มอ.  เข้าไปที่  ดูข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะต้องป้อนเลขที่สมาชิก และกรอกรหัสผ่าน กรณีที่ยังไม่มีรหัสผ่านให้ติดต่อขอได้ที่สหกรณ์

          หลังจากเข้าไปในระบบได้แล้วให้เข้าไปดูที่ สอบถามข้อมูล โดยคลิกเข้าดูเข้ามูลการส่งหุ้น  ข้อมูลการส่งค่าหุ้นในแต่ละเดือนจะแสดงออกมา  นำเข้ามูลที่ได้โดยเริ่มจากข้อมูลตั้งแต่   01/01/2556 (1 มกราคม 2556)   ที่เป็นข้อมูลยอดเงินรวมของปีก่อนที่ยกมา เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายคือ 24/12/2556 (24 ธันวาคม 2556)    

         

          จากภาพด้านบน สร้างไฟล์การคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ มอ. ปี 2556  ซึ่งได้ Update ข้อมูลวันเดือนปีเริ่มต้นส่งค่าหุ้นแล้วเป็นข้อมูลของวันที่เงินเดือนออกและสหกรณ์ได้หักเงินค่าหุ้นไว้แล้ว  พร้อมกับได้คำนวณ ระยะเวลาทุนเรือนหุ้น(วัน)ไว้แล้วในช่วงเซลล์ D10:D22

        ก่อนคำนวณเงินปันผล ให้กดปุ่ม ลบจำนวนเงินค่าหุ้นออกทั้งหมด เพื่อเคลียร์เงินค่าหุ้นที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างออกก่อน

  1. กรอกอัตราเงินปันผล ไปที่ช่อง D7 พิมพ์ 6.5% (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย%ตามหลังด้วย) ตัวเลขนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่
  2.   ไปที่เซลล์ E10:E22 กรอกจำนวนเงินค่าหุ้นทั้งหมดในแต่ละงวดที่ได้ชำระแล้วตามยอดที่ปรากฏในการส่งค่าหุ้นทั้งหมดในปี 2556
  3. ไปที่เซลล์ F10 หาจำนวนเงินปันผล(บาท)ใช้สูตรการคำนวณเงินปันผลดังนี้

= ทุนเรือนหุ้นแต่ละยอด x อัตราเงินปันผล x ระยะเวลาทุนเรือนหุ้นจนถึงสิ้นปีทางบัญชี/365 วัน ดังนั้นที่ F10 ให้พิมพ์ดังนี้    

      =$D$7*E10*(D10/365)

หลังจากนั้นให้คัดลอกสูตรจาก F10 ไปยัง F11:F22

4. ไปที่ช่อง F24 เพื่อหาผลรวมเงินปันผลทั้งหมด (บาท) ใช้สูตร    =SUM(E10:E22)

 

        การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

ก่อนคำนวณเงินเฉลี่ยคืน ให้กดปุ่ม ลบดอกเบี้ยสะสม เพื่อเคลียร์ดอกเบี้ยสะสมที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างออกก่อน

     1.      กรอกอัตราเงินเฉลี่ยคืน ไปที่ช่อง L9 พิมพ์ 7.25% (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย%ตามหลังด้วย) ตัวเลขนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่

      2.      ไปที่เซลล์ L11 พิมพ์ดอกเบี้ยสะสม ดูได้จากใบเสร็จรับเงินที่แนบมากับการหักเงินเดือนเข้าหุ้นสหกรณ์ประจำเดือน ธ.ค. 56

 

     ไฟล์แนบ เป็นไฟล์ Excel 2010 ที่มี ปุ่ม Macro ลบจำนวนเงินค่าหุ้นทั้งหมด และลบดอกเบี้ยสะสม อยู่ด้วย PSUCoopDividend2556.xlsm   คลิกที่นี่

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มกราคม 2557 15:59 แก้ไข: 16 มกราคม 2557 20:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ