นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3521
ความเห็น: 0

ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ

ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ

          การนำ Excel มาใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรในการผลิตทางพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ   พืชเศรษฐกิจตัวแรกที่จะกล่าวถึงคือ  ยางพารา

          วิธีคิดต้นทุนนี้จะคิดตามหลักวิชาการ ไม่ได้คิดตามแต่จะได้ ในส่วนของค่าแรงงาน ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้น สำหรับค่าแรงของคนกรีดยางคงไม่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะคนกรีดยางได้รับค่าแรงสูงอยู่แล้ว โดยที่คนกรีดยางจัดเป็นแรงงานที่ต้องมีฝีมือสูง ส่วนแบ่งให้สำหรับคนกรีดยางแต่ละครั้งมีส่วนแบ่งที่หลากหลายมากขึ้นอยู่กับข้อตกลงต่างๆมากมาย  บางสวนคนกรีดต้องดูแลจัดการสวนที่กรีดด้วยตั้งแต่การจัดการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เป็นต้น การแบ่งผลผลิตจาก เจ้าของสวน : คนกรีดยาง เป็น 50:50,60:40,65:35 และ 70:30 

          ต้นทุนการผลิตที่จะถึงในที่นี้จะเป็นการคิดต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ  หลายสวนใช้วิธีขายน้ำยาง ไม่ได้ผลิตเป็นยางแผ่นดิบ  บางสวนก็ใช้วิธีจ้างกรีดและจ้างเก็บน้ำยางกันเลย วิธีเหล่านี้เจ้าของสวนต้องเข้าไปจัดการหรืออาจจะจ้างผู้จัดการสวนไว้เลยก็ได้ถ้ามีหลายสวน  การผลิตยางแผ่นดิบจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตยางได้อีกทั้งยังสามารถเก็บผลผลิตไว้ขายในช่วงยางแผ่นดิบมีราคาสูงขึ้นได้ด้วย

        จากภาพต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบด้านบน สามารถรวมต้นทุนแต่ละรายการ(บาท/ไร่) และต้นทุนแต่ละรายการ(บาท/กิโลกรัม)ได้ดังนี้

        ไปที่เซลล์ C24 หาผลรวมต้นทุนแต่ละรายการ(บาท/ไร่)พิมพ์สูตร =SUM(C7:C23)

        ไปที่เซลล์ D24 หาผลรวมต้นทุนแต่ละรายการ(บาท/กิโลกรัม)พิมพ์สูตร =SUM(D7:D23)

        ไปที่เซลล์ E7 หาร้อยละ พิมพ์สูตร =(100/$D$24)*D7

        คัดลอกสูตรจากเซลล์ E7 ไปยังเซลล์ E8:E11,E13:E16,E18:E20 และเซลล์E22:E23

        การหาต้นทุนรวมในแต่ละรายการ

        ไปที่เซลล์ E6 พิมพ์สูตร     =E7+E8+E9+E10+E11

        ไปที่เซลล์ E12 พิมพ์สูตร   =E13+E14+E15+E16

        ไปที่เซลล์ E17 พิมพ์สูตร   =E18+E19+E20

        ไปที่เซลล์ E21 พิมพ์สูตร   =E22+E23

 

          กล่าวโดยสุปก็คือต้นทุนที่มากที่สุดจะเป็นต้นทุนค่าแรงงานตลอดช่วงการผลิต ตั้งแต่ช่วงยางยังไม่ให้ผลผลิตและช่วงยางให้ผลผลิต ตลอดจนต้องใช้ต้นทุนในการกรีด เก็บยาง และทำยางแผ่น รวมคิดเป็นร้อยละ 65.39 ในขณะที่ต้นทุนค่าปุ๋ยบำรุงคิดเป็นร้อยละ 14.69 ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่ดิน และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 19.91  

          ถ้าจะวิเคราะห์ต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือการคิดการลงทุนเป็น 3 ส่วนคือ ต้นทุนในช่วงที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ต้นทุนในช่วงที่ยางให้ผลผลิต(โดยการรวมต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิตรวมกับต้นทุนการกรีด เก็บยาง และทำยางแผ่น) และต้นทุนอื่นๆ (ค่าใช้ที่ดิน)คิดเป็น 16.44,75.51 และ 8.05 ตามลำดับ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 ธันวาคม 2556 10:59 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2556 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ