นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 11620
ความเห็น: 3

การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด

การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด

 

          ฟังก์ชัน CONVERT เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแปลงหน่วยวัด จากระบบการวัดแบบหนึ่งให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นหน่วยวัดเดียวกัน  หน่วยวัดต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่หน่วยที่ใช้วัดของเหลว มวลหรือน้ำหนัก ระยะทาง เวลา อุณภูมิ เช่น การแปลงหน่วยวัดระยะทางแบบไมล์ แปลงเป็นแบบกิโลเมตร เป็นต้น

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONVERT

=CONVERT(number,from_unit,to_unit)

  - Number : คือจำนวนของตัวเลขที่จะแปลง

 - From_unit : คือหน่วยที่ต้องการให้แปลงเริ่มต้น ที่ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (“xx”)

 - To_unit คือหน่วยที่ต้องการให้แปลงเป็น

โดยฟังก์ชัน CONVERT จะยอมรับค่าที่ตรงกับรูปแบบที่ Excel กำหนดไว้เท่านั้น โดยที่รหัสจะกำหนดตามประเภทหน่วยวัดดังรูปภาพด้านล่าง

ข้อสังเกตเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชัน  

  • ถ้า Number
    ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONVERT จะส่งกลับ #VALUE!
    เป็นค่าความผิดพลาด
  • ฟังก์ชัน CONVERT
    จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด
    ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

- ชื่อหน่วยที่แทนค่าในฟังก์ชันไม่ตรงกับหน่วยของฟังก์ชัน Convert

- หน่วยที่แทนค่าในฟังก์ชันไม่มี

- หน่วยที่ใช้แปลงอยู่ต่างกลุ่มกัน

- ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของชื่อย่อหน่วยมีผลต่อการส่งกลับค่าของฟังก์ชัน Convert ด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้ตามรหัสฟังก์ชันที่ระบุไว้เท่านั้น

รหัสที่ใช้แทนค่า from_unit หรือ to_unit ในฟังก์ชัน Convert

การแปลงหน่วยวัดใน Function convert สามารถเรียกใช้งานได้ 2 รูปแบบคือ


1. เขียนสูตร Function convert ลงในเซลล์นั้นได้เลย เช่น ถ้าต้องการผลลัพท์ของการแปลงน้ำหนักจาก 1 กิโลกรัมเป็นกรัมในเซลล์ C2  ดังนี้ ที่เซลล์ C2 พิมพ์   =convert(1,”kg”,”g”)  กดปุ่ม Enter

2. สร้างตารางคำนวณการใช้ ฟังก์ชัน convert แปลงหน่วยวัด ใช้รหัสฟังก์ชันเหมือนกันแต่ไม่ต้องพิมพ์ให้อยู่ในเครื่องหมายคำพูด (“ “)  โดยการสร้างตารางคำนวณจากภาพด้านบนดังนี้

- ป้อนตัวเลข convert ที่ต้องการแปลง ที่ช่อง B5:B9 พิมพ์ 1

-  ที่ช่อง From units แปลงจากหน่วย ให้พิมพ์รหัสฟังก์ชันลงไปในช่อง  C5,C6,C7,C8 และC9 พิมพ์ kg,km,yr,tbs และ C ตามลำดับ

- ที่ช่อง To units แปลงเป็นหน่วย ให้พิมพ์รหัสฟังก์ชันลงไปในช่อง
D5,D6,D7,D8 และD9 พิมพ์ g,cm,mn,tsp และ F ตามลำดับ

-  คลิกไปใต้ช่อง ResultE5 เพื่อหาผลลัพท์ของการแปลงหน่วยวัด พิมพ์ =CONVERT(B5,C5,D5) กดปุ่ม Enter

-  คัดลอกสูตรจากเซลล์ E5 ไปยังเซลล์ E6:E9

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2556 09:29 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2556 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จะยากก็ตรงที่ต้องจำตัวย่อของหน่วยนี่แหละครับ

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
หนูเล็ก [IP: 58.8.132.70]
12 กันยายน 2556 11:11
#92707

ใช้กับ Microsoft Excel 2003 ไม่ได้ค่ะ

ต้องติดตั้ง Analysis ToolPack ด้วยครับ

ไปที่เมนู Tools -> Add-Ins...

คลิกถูกต้องหน้า Analysis Toolpack อาจจะต้องใช้แผ่นติดตั้ง office หากตอนติดตั้งไม่ได้เก็บไฟล์ติดตั้ง office เป็น cache เอาไว้

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.1.126
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ