นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 9651
ความเห็น: 1

การคำนวณเงินบำนาญ กบข.

การคำนวณเงินบำนาญ กบข.

          เงินบำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบของข้าราชการที่ได้รับราชการมานาน    ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน  มีเกณฑ์เป็นข้อกำหนดใน เงื่อนไขของสิทธิการรับเงินบำนาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคำนวณเงินบำนาญอยู่ 2 พ.ร.บ. คือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

          เกี่ยวกับเรื่องอายุ ต้องทำความเข้าใจดังนี้  คำว่ารับราชการมานานในที่นี้คือต้องนานเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป  มีวิธีการคิดในเรื่องของการใช้สิทธินี้ที่ควรรู้ก็คือ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญให้นับจำนวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งหนึ่งให้นับเป็น 1 ปี  สำหรับการรับราชการเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์นั้นมีสิทธิในการขอรับบำเหน็จเท่านั้น  ส่วนการขอรับบำนาญต้องมีอายุงาน  25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือมีอายุมากกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ก็ได้สิทธิ์ในการับบำเหน็จหรือรับบำนาญ แล้วแต่จะเลือก ในบันทึกนี้จะเขียนเฉพาะการคำนวณเงินบำนาญที่จ่ายให้เป็นรายเดือนเท่านั้น 

            เวลาราชการในการใช้คำนวณเงินบำนาญของสมาชิก กบข.ได้ไม่เกิน 35 ปี การคิดอายุราชการแค่ 35 ปี ในสูตรของ กบข.นี้  สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานทางด้านความมั่นคงที่ทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา จึงไม่ได้รับอนิสงค์นี้ที่ราชการเขาคิดเวลาเป็นทวีคูณให้  ซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าจะให้เลือกรับบำนาญแบบระบบเดิมก็ได้ ซึ่งต้องยื่นเรื่องภายใน 30 มิ.ย. 57

 

         

     สูตรการคำนวณเงินบำนาญ

บำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)/ 50

(ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

          เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายได้มาจากไหน   คงไม่มีใครลงบันทึกเงินเดือนตัวเองเอาไว้ทุกเดือน ทุกปี   บุคลากร มอ. สามารถค้นหาเงินเดือนได้ในระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยเข้าไปในระบบสืบค้นเงินเดือน(psu.payroll.psu.ac.th) ที่เว็บไซต์ https://payroll.psu.ac.th/  โดยสามารถดูข้อมูลเงินเดือนของตัวเองย้อนหลังได้มากกว่า 8 ปี (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน= 5 ปี)

         สำหรับเวลาราชการคำนวณจากไหน?   คำนวณจาก  วันเกษียณราชการหรือวันออกจากราชการ – วันเริ่มต้นเข้ารับราชการ   โดยวันเริ่มต้นบรรจุเข้ารับราชการด้นหาดูได้จากระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS – DSS) ที่เว็บไซต์  https://dss.psu.ac.th/dss_person/

         บันทึกนี้ตั้งใจจะเขียนก่อนวันเกษียณอายุราชการประจำปีนี้คือเดือนกันยายน ผู้เกษียณในปีนี้หรือปีต่อๆไป ต้องเข้าไปดูระบบทั้ง 2 นี้เสียก่อนเกษียณ ถ้าเข้าไปดูหลังเกษียณแล้วจะดูไม่ได้นะครับ

          การคำนวณบำนาญ ได้สร้างแบบฟอร์มการคำนวณบำนาญขึ้นมาใน Sheet Excel 2010 ตามไฟล์ที่ได้แนบไว้แล้วในไฟล์ชื่อ  CalculatingPensions.xlsx ฟอร์มนี้ใช้สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณในปีนี้ (ปี พ.ศ.2556) ดังนี้

 

  1. กรอกข้อมูลเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย ตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่ 1 คือเดือน ต.ค. 51 ไปจนถึงเดือนที่ 60 คือเดือน ก.ย. 56
  2. ไปที่เซลล์ P17 หาค่าเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายพิมพ์สูตรคำนวณ

           =SUM(D5:D16,G5:G16,J5:J16,M5:M16,P5:P16)

 3. ไปที่เซลล์ E19 พิมพ์วันบรรจุรับราชการ โดยพิมพ์เป็น วัน(ตัวเลข) เดือน(ตัวเลข) ปี ค.ศ. ในระบบสารสนเทศนั้นระบุวันบรรจุรับราชการเป็นปี พ.ศ. แปลงเป็นปี ค.ศ.ด้วยการนำมาลบ 543 เสียก่อน  ในเซลล์ F5 นี้ได้ตั้งค่า Format Cells ไว้แล้วเป็นค่า Custom รูปแบบ dd ดดด bb คือวันที่เป็นเลขอราบิค เดือนย่อไทย และปีพ.ศ.ไทย  แต่การพิมพ์ลงไปให้พิมพ์วันเป็นตัวเลข เดือนเป็นตัวเลขและปีเป็นปี ค.ศ.

  4. ไปที่ช่องด้านล่างของอายุราชการรวม(ปี)ในเซลล์ E21 พิมพ์สูตรคำนวณดังนี้       =(E20-E19)/365

  5. ตรวจสอบผลการคำนวณในเซลล์ S6 ดังนี้

5.1  ผลการคำนวณเงินบำนาญ1 ของอายุราชการในช่องเซลล์ E21 ไม่เกิน 35 ปี   ให้พิมพ์สูตรคำนวณในเซลล์ O20     =(P17*S6)/50

5.2   ผลการคำนวณเงินบำนาญ2  ของอายุราชการในช่องเซลล์ E21 เกิน 35 ปี   ให้พิมพ์สูตรคำนวณในเซลล์ O21     =(P17*35)/50

          ลองนำไปคำนวณดูกันนะครับ จะได้รู้ยอดเงินโดยประมาณที่เราจะได้รับหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว เพื่อที่จะวางแผนชีวิต อย่าลืมว่าชีวิตต้องมีการวางแผนกันไว้ ถ้าไม่วางแผน ไม่มีจุดหมายปลายทาง เหมือนกับเรือที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทร ไร้ทิศทาง อย่าให้ช่วงปลายทางของชีวิตดำเนินไปโดยไร้จุดหมายปลายทางเลยนะครับ

ไฟล์แนบ  คลิกที่นี่ 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2556 10:39 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2556 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เอ [IP: 49.230.83.91]
02 กรกฎาคม 2557 12:34
#98914

Good

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.80.198.173
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ