นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 11045
ความเห็น: 0

การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้

การใช้ Function PMT คำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้

          เมื่อมีหนี้  ก็ต้องจ่ายหนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่การสร้างทรัพย์สิน ก็ต้องมีการสร้างหนี้สินเกิดขึ้น  ต้องยอมรับกัน  นั่นเพราะเป็นความต้องการของคนเราที่อยากได้ทรัพย์สินเอาไว้ครอบครอง  ด้วยว่าคนเรานั้นยังมีกิเลสความต้องการอยู่   โดยเราจะคิดอยู่ในทำนองที่ว่า  ตึกรามบ้านช่องมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกนี้  แต่บ้านมันไม่ใช่ของเราสักหลัง รถราก็ให้เห็นวิ่งกันอยู่บนถนนเติมไปหมด   แต่มันไม่ใช่รถของเราสักคัน  จึงเป็นที่มาของความต้องการที่อยากจะได้ทรัพย์สินนั้นมาเป็นเจ้าของ  ไม่มีเงินก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขามา

          Excel มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยคำนวณว่าพอมีกำลังที่จะผ่อนการชำระหนี้ที่กู้ยืมมาได้ไหวไหม  โดยใช้ Function PMT ซึ่งเป็น function ทางการเงิน ที่ใช้ในการคำนวณจำนวนเงินในการชำระหนี้ในแต่ละงวด โดยจะเป็นตัวคิดว่าในแต่ละเดือนจะต้องใช้เงินผ่อนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

          ฟังก์ชั่น PMT (Payment) เป็นฟังก์ชั่นทางการเงินที่ใช้คิดการผ่อนชำระเงินกู้ต่องวด เช่นเงินกู้ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ  โดยคำนวณจากการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงที่ การคำนวณแบบนี้จะใช้วิธีการคิดแบบลดต้นและลดดอกโดยอัตโนมัติ  ต่างจากเงินกู้ในบางประเภท เช่นการเช่าซื้ออุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ รถยนต์  ซึ่งจะใช้วิธีคิดเงินกู้แบบทบต้นทบดอกกันเลยนะครับ

          ไวยากรณ์ ของ Function PMT

PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

          rate,nper,pv เป็นส่วนที่ต้องรระบุไว้ ส่วน fv และ type ที่อยู่ในวงเล็บปีกกา จะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่ระบุจะมีค่าเป็น 0

อธิบาย Function PMT

rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่องวด

nper Number of Periods หมายถึง จำนวนงวดเป็นกี่เดือน

pv PresentValue หมายถึง จำนวนเงินกู้ปัจจุบัน

fv FutureValue หมายถึง มูลค่าอนาคต  หากไม่ระบุจะมีค่าเป็น 0

type หมายถึง ตัวเลข 0 หรือ 1 สำหรับกำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน 
เป็นรูปแบบในการชำระหนี้ จะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นการชำระหนี้ต้นงวด และจะมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเป็นการชำระหนี้ปลายงวด หรือละไว้  หากไม่ระบุจะมีค่าเป็น 0


          จากภาพด้านบน สามารถสร้าง Function PMT ได้ดังนี้

-  ไปที่เซลล์ D4 พิมพ์อัตราดอกเบี้ยต่อปี (เปอร์เซ็นต์) 6.00%  อย่าลืมใส่สัญลักษณ์ % ต่อท้ายด้วย

-  คลิกเลือกเซลล์ D5 พิมพ์ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)   15

-  คลิกเลือกเซลล์ D6 พิมพ์จำนวนยอดเงินกู้ (บาท)   1,000,000.00

-  คลิกเลือกเซลล์ D7 หาจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด (บาท) พิมพ์

          =PMT(D4/12,D5*12,D6,,)

           การคิดเงินผ่อนชำระต่องวดจะคิดเป็นรายเดือน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดเป็นรายปีก็ต้องคิดเป็นรายเดือนคือต้องหารด้วย 12 และระยะเวลาผ่อนชำระที่เป็นรายปีก็ต้องคำนวณเป็นรายเดือนด้วยก็คือต้องคูณด้วย 12

          เครื่องหมาย ,, เป็นค่า fv และ type จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

          จะได้ค่าออกมาติดลบ ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายออกไป  ถ้าไม่ต้องการให้ค่าติดลบก็ให้ใส่เครื่องหมายลบหน้าสูตรเป็น

          =-PMT(D4/12,D5*12,D6,,)

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว