เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 3075
ความเห็น: 0

การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010

การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010

          ใน Excel 2010 มี Sheet ที่มีโครงสร้างใหญ่มากๆ มีจำนวนเซลล์หลายล้านเซลล์ กรณีที่ User ใส่ข้อมูลลงในเซลล์จำนวนมากเต็มพื้นที่  เมื่อต้องการมองหา หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ห่างกัน  ก็จะยากเพราะมองไม่เห็นข้อมูลทั้งสองในคราวเดียวกัน   มีวิธีที่สามารถนำข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบมาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้มองเห็นข้อมูลทั้งสองนั้นได้   Excel จะมีเครื่องมืออย่างหนึ่งคือการแบ่งหน้าจอออกเป็นส่วนๆ  โดยแบ่งได้เป็น 2 ส่วน หรือ 4 ส่วนก็ได้  เพื่อให้ข้อมูลทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบมาอยู่ใกล้กัน

          ใน Excel 2003 มีวิธีการแบ่งหน้าจอโดยต้องไปเรียกคำสั่งที่Window>Split  สำหรับใน Excel 2010  สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

           วิธีที่ 1 คลิกขวาที่เครื่องมือที่อยู่บนแถบลูกศรชี้ขึ้นบนแถบ Scroll bar 
(ดูรูปแถบเครื่องมือการแบ่งหน้าจอ) แล้วลากนำมาวางไว้ในที่ที่ต้องการ

 

           วิธีที่ 2 คลิกไปที่ view  เลือก  split   sheet ที่เลือกจะถูกแบ่งตามตำแหน่งที่เลือก  โดยก่อนเรียกคำสั่งมาใช้งานให้ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการให้แบ่งหน้าก่อน

            - เลือกแถว ก็จะแบ่งแถว (row) ให้ในตำแหน่งที่เลือก
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือด้านบนกับด้านล่าง

            - เลือกคอลัมน์ ก็จะแบ่งคอลัมน์ (column)ให้ในตำแหน่งที่เลือก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือด้านซ้ายกับด้านขวา

            - เลือกในช่องเซลล์  ก็จะแบ่งทั้งแถวและคอลัมน์ตาม Active
Cell ในตำแหน่งที่เลือกไว้เช่นกัน  โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือแบ่งแถว 2 ส่วนและคอลัมน์ 2 ส่วน

            ยกเลิกการแบ่งหน้าจอ
ให้ไปที่  view  และเลือก split  อีกครั้งหนึ่ง  การแบ่งหน้าก็จะถูกยกเลิก

created: 27 August 2012 09:18 Modified: 27 August 2012 09:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.87.181.206
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ