นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 12847
ความเห็น: 0

การหาจุดคุ้มทุนใน Excel

การหาจุดคุ้มทุนใน Excel Break Even Point

          จุดคุ้มทุน  (Break even point) หมายถึง จุดหรือระดับของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ที่เท่ากับต้นทุนที่ธุรกิจได้จ่ายออกไป หรือจุดที่ระดับของรายได้ของธุรกิจ  “เท่าทุน” โดยส่วนที่เลยจุดหรือระดับของรายได้ดังกล่าวคือผลกำไรที่ธุรกิจจะได้

     การคำนวณหาจุดคุ้มทุนนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการคำนวณสำหรับผู้ประกอบการแต่อย่างใด  เนื่องจากมีตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณเพียง 3 ตัว แปรหลักๆ เท่านั้น คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และยอดขายสินค้า หรือบริการ เท่านั้น  

          การคำนวณหาจุดคุ้มทุนใน Excel นั้นก็ไม่ยุ่งยากเลย  เพียงแค่แทนค่าในสูตรของจุดคุ้มทุนดังนี้

จุดคุ้มทุน=ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย/(ขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย)

          การคิดจุดคุ้มทุนที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นการคิดจุดคุ้มทุนต่อหน่วยการผลิต
ดังนั้นตัวเลขที่ได้  หมายถึงว่าผู้ประกอบการจะต้องขายสินค้าหรือบริการเท่ากับจำนวนหน่วยนั้นจึงจะคุ้มทุน  แต่ถ้าขายเกินกว่านี้ก็มีกำไรเกิดขึ้น

          ที่ภาพการคำนวณหาจุดคุ้มทุน

ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย = 60,000 บาท

ขายต่อหน่วย =20 บาท

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = 5 บาท

วิธีหาจุดคุ้มทุน

          1.ไปที่เซลล์ I9พิมพ์ =คลิกเลือกเซลล์I6/(คลิกเลือกเซลล์ I7-คลิกเลือกเซลล์ I8)

          2.กดปุ่ม Enter

วิธีจัดทำงบกำไรขาดทุน 

          การจัดทำงบกำไรขาดทุนที่จุดคุ้มทุนต่อหน่วย  ซึ่งเป็นวิธีที่ตรวจสอบว่าเราคิดจุดคุ้มทุนถูกต้องหรือไม่   ค่าที่ได้ในช่องกำไร/ขาดทุน=0

  1. คลิกเลือกเซลล์ M13 พิมพ์=I9*I7 กดปุ่ม Enter
  2. คลิกเลือกเซลล์ M14 พิมพ์=I9*I8 กดปุ่ม Enter
  3. คลิกเลือกเซลล์ M15 พิมพ์=I7-I8 กดปุ่ม Enter
  4. คลิกเลือกเซลล์ M16 พิมพ์=I6 กดปุ่ม Enter
  5. คลิกเลือกเซลล์ M17 พิมพ์=M15-M16 กดปุ่ม Enter
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2555 10:26 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2555 13:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.1.126
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ