นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 18829
ความเห็น: 3

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้

ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel

1. กล่าวนำ

          ในระบบการประเมินผลการเรียนการสอน  การวัดผลการสอนมีกระบวนการมากมาย การตัดเกรดจากคะแนนที่ได้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง  การตัดเกรดมี 2 แบบคือการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มมีขั้นตอนและวิธีการหลายอย่าง   นัยว่าเป็นที่ยอมรับจากนักวัดผลว่า เป็นวิธีที่เหมาะสมในการวัดระดับความสามารถของผู้เรียนจริง   โดยใช้วิธี Normalized T-Score ซึ่งจะนำมาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

          การตัดเกรดที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ คือ การให้เกรดโดยพิจารณาเทียบจากเกณฑ์(criteria) เป็นหลัก ผู้สอบทำคะแนนถึงเกณฑ์ใดก็จะได้เกรดตามเกณฑ์นั้น ไม่ว่าข้อสอบจะยากหรือง่ายเพียงใดก็ตาม   การให้เกรดจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี้เสมอจะไม่มีการยืดหยุ่นตามระดับความสามารถของกลุ่มแต่อย่างใด  โดยปกติผู้สอนจะกำหนดวิธีการตัดเกรดมาล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอนว่าวิชาที่สอนจะเลือกตัดเกรดแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์และผู้สอนควรได้แจ้งให้ผู้เรียนทราบในชั่วโมงแรกที่สอน

          การนำฟังก์ชั่น VLOOKUP มาใช้ตัดเกรดใน Excel สามารถแยกกำหนดและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คะแนนจากตารางที่กำหนดไว้ภายนอกได้
ต่างจากฟังก์ชั่น IF ที่ต้องเข้าไปแก้หรือเปลี่ยนแปลงภายในตัวสูตร

 

2. VLOOKUP คืออะไร

          VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ค้นหาข้อมูลในแนวตั้ง V มาจากคำว่า Vertical ก็คือแนวตั้ง Lookup แปลว่าค้นหา มองหา

 

3. โครงสร้างของฟังก์ชั่น VLOOKUP

= VLOOKUP(lookup_Value,Table_array,Col_index_num,Range_lookup)

          เป็นการระบุเซลล์ของคะแนนข้อมูลไปเปรียบเทียบกับตารางช่วงคะแนนที่สร้างขึ้นโดยให้ไปค้นหาใน column ที่แสดงเกรดออกมาในค่าที่ตรงกันโดยประมาณมาแสดงผล

     - lookup_Value เป็นค่าที่ค้นหาอยู่ในเซลล์ไหนก็ให้ระบุเซลล์นั้น

     - Table_array เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ในตารางไหนให้ระบุช่วงเซลล์นั้น

     - Col_index_num เป็นจำนวนของ Column ที่ให้แสดงผลออกมาเป็น
Column ที่ 1 หรือ 2 ใน Table_array

     - Range_lookup เป็นค่าที่มีอยู่ 2 ค่าคือ TRUE และ FALSE  ความหมายของTRUE คือเป็นค่าที่ตรงกันโดยประมาณ ใช้เลข 1 แทน ส่วนFALSE เป็นค่าที่ตรงกันทุกประการ ใช้เลข o แทน

 

4. ตารางคะแนน 

          สร้างตารางคะแนนให้อยู่ใน Sheet 2 โดยมีรายละเอียดในส่วนของตารางของต่ำสุด  สูงสุด  คะแนน  เกรด และความหมาย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เกณฑ์การให้เกรด

5. การตั้งชื่อช่วงเซลล์ที่เป็นคะแนนและเกรด 

       สร้างชื่อช่วงเซลล์ที่เป็นคะแนนและเกรดเป็นชื่อ
เกรด ใน Excel 2007 เลือกแทป Formulas คลิกปุ่ม Name Manager คลิกที่ช่องเซลล์ E4 คลิกเลือก new คลิกที่ปุ่ม     ขวามือที่เป็นรูปของ  Refers to เพื่อหาช่วงเซลล์ B5:E12(กดปุ่ม B5 ค้างไว้แล้วลากลงไปถึง E12) ที่ตั้งชื่อไว้ ดังภาพที่ 2

     (สำหรับใน Excel 2003 ตั้งชื่อโดยไปที่ แทรก\ชื่อ\กำหนด)

 

ภาพที่ 2 การตั้งชื่อช่วงเซลล์ที่เป็นคะแนนและเกรด

6. การสร้าง Sheet ข้อมูลเกรดวิชา 

          สร้างตาราง Sheet ข้อมูลเกรดวิชาให้อยู่ใน Sheet1 โดยมีรายละเอียดของรหัส ชื่อ-สกุล คะแนน และเกรด ดังภาพที่ 3 

7. วิธีตัดเกรด

          7.1 ก่อนเรียกฟังก์ชั่น VLOOKUP มาใช้งานให้เรียงลำดับข้อมูลคะแนนของนักศึกษาทั้งหมดจากน้อยไปหามากเสียก่อน เนื่องจากการแสดงผลในฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้อาจจะผิดพลาดได้ถ้าไม่เรียงลำดับข้อมูลก่อน

          7.2 ไปที่เซลล์ E5 พิมพ์สูตร   =VLOOKUP(D5,เกรด,4,1) กดปุ่ม Enter

รายละเอียดความหมายในวงเล็บ

     D5 เป็นค่าของ lookup_Value ที่ค้นหาอยู่ในเซลล์ด้านซ้ายมือ     ในเซลล์ D5

     เกรด เป็นค่าของ Table_array ที่ได้มีการตั้งชื่อช่วงเซลล์ที่เป็นคะแนนและเกรดไว้ในช่วงเซลล์ B5:G12 ในชื่อ เกรด

     4 เป็นค่าของ Col_index_num ที่ได้กำหนดให้เป็น Column ที่ 4  ที่มีเกรดกำหนดอยู่

     1 เป็นค่าของ Range_lookup ที่เป็นค่าที่ตรงกันโดยประมาณ ใช้เลข 1 แทน

          7.3 คัดลอกสูตรที่ได้จากเซลล์ E5 ไปยังเซลล์ E6:E12 ดังดังภาพที่ 3

 ภาพที่ 3 เกรดวิชา

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มีนาคม 2555 12:09 แก้ไข: 02 มีนาคม 2555 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kittima, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แบบนี้น่าจะไม่ยุ่งยากแบบ if(...) นะครับ

เราเอง

Ico48
No 'Rain [IP: 192.168.38.75]
03 มีนาคม 2555 10:21
#75683

ผมก็ใช้ if() ครับ

Ico48
221254ัfrwqer [IP: 180.183.168.128]
19 ธันวาคม 2555 08:54
#82603

สุดยอด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ