นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 19507
ความเห็น: 13

Excel 2003 กับ Excel 2007

ข้อมูลเปรียบเทียบ Excel 2003 กับ Excel 2007

Excel 2003 กับ Excel 2007

          เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระหว่าง Excel2003 กับ Excel2007 สำหรับบางท่านที่ยังไม่เปลี่ยนไปใช้ Excel2007   แต่ล่าสุด Microsoft ก็ได้มี Office 2010 ออกมาแล้ว

ตารางเปรียบเทียบ Excel 2003 กับ Excel 2007

คุณสมบัติExcel 2003Excel 2007
จำนวนคอลัมน์ใน 1 เวิร์กชีต25616,384
จำนวนหน่วยความจำสูงสุด1GBขึ้นกับ Windows
จำนวนเงือนไขที่ใช้ในการจัดรูปแบบเซล3 เงื่อนไขขึ้นกับหน่วยความจำ
จำนวนชั้นของการเรียงลำดับข้อมูล364
จำนวนรายการที่แสดงในเมนู Auto-Filter1,00010,000
จำนวนตัวอักษรสูงสุดใน 1 เซล1,024 (จัดรูปแบบข้อมูล)32,768 (ยังไม่ได้จัดรูปแบบ)
จำนวนรูปแบบเวลสูงสุด (styles) ใน 1 เวิร์กชีต4,00065,536
ความยาวสูตร (จำนวนตัวอักษร)1,0248,192
สร้างสูตรซ้อนกันได้สูงสุด (จำนวนชั้น)764
จำนวนอาร์กิวเมนต์สูงสุดใน 1 ฟังก์ชั่น30255
จำนวนตัวอัษรสูงสุดในเซลข้อมูลแบบข้อความ25532,768
จำนวนรายการสูงสุดที่ค้นหาได้จากคำสั่ง "Find All"~65472~2 พันล้าน
จำนวนแถวสูงสุดใน 1 PivotTable65,5361,048,576
จำนวนคอลัมน์สูงสุดใน 1 PovitTable25516,348
จำนวนรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันใน 1 ฟีลด์ของ PivotTable32,7681,048,576
จำนวนฟีลด์สูงสุดใน 1 PivotTable25516,384
จำนวนสูตรอาร์เรย์ใน เวิร์กชีตที่สามารถอ้างอิงไปยังเวิร์กชีตอื่นๆ66,560 ขึ้นกับหน่วยความจำ 
จำนวนแถวข้อมูลที่ถูกอ้างอิงได้ใน 1 สูตรอาร์เรย์65,335ไม่จำกัด

        ใน Excel 2007 ได้เพิ่มศักยภาพในด้านการคำนวณและให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาพิจารณามาใช้เป็นโปรแกรมทางด้านฐานข้อมูล

         Excel 2007 ใช้ระบบ Ribbon ให้เป็นที่รวมของกลุ่มเครื่องมือต่างๆ ในการใช้งานและสั่งให้ระบบโปรแกรมทำงาน  ดังนั้นในการใช้งานเบื้องต้นผู้ใช้อาจจะสับสนในการเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าว  ตัวช่วยที่จะหาอะไร จะทำอะไร ในระหว่าง Excel2003 กับ Excel2007  มีแนะนำไว้ให้ดังนี้ 

การปรับให้กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกค่าแล้วอยู่ที่เซลล์เดิม
Excel 2003 : Tools > Options > Edit > ตัดกาช่อง Move selection after Enter
Excel 2007 : Office > Excel Options > Advanced > ตัดกาช่อง After pressing Enter, Move selection

การปรับให้กดปุ่ม F2 เพื่อ Edit แก้ไขบน Formula Bar แทนในเซลล์
Excel 2003 : Tools > Options > Edit > ตัดกาช่อง Edit directly in cell
Excel 2007 : Office > Excel Options > Advanced > ตัดกาช่อง Allow editing directly in cells

การเปลี่ยนระบบการคำนวณเป็น manual
Excel 2003 : Tools > Options > Calculation > กาช่อง Manual
Excel 2007 : Office > Excel Options > Formulas > กาช่อง Manual

การเปิดให้ใช้ Macro ได้อัตโนมัติทุกแฟ้มในโฟลเดอร์ที่กำหนดว่าปลอดภัย
Excel 2003 :
Tools > Macro > Security > Security Level > กาช่อง Medium
Excel 2007 : Office > Excel Options > Trust Center > กดปุ่ม Trust Center Settings...
จากนั้นกดปุ่ม Add new location... เพื่อเลือกชื่อโฟลเดอร์ (Trusted Folder) ตามการ
นอก จากนั้นแฟ้มนามสกุล xls ที่มี macro หรือรหัส VBA เก็บไว้ภายในจาก Excel 2003 ต้องถูก Excel 2007 สั่ง save เป็นแฟ้มนามสกุล xlsm ด้วยจึงจะมีรหัส VBA ติดไว้ตามแฟ้มเดิม

การแก้ไขข้อมูลหรือสูตรในเซลล์หลายเซลล์พร้อมกัน
Excel 2003 : Edit > Replace
Excel 2007 : Home > Editing > Find & Select > Replace (แนะนำให้กดปุ่ม Ctrl+h จะสะดวกกว่า)

การแก้ไขและปรับการ link ข้ามแฟ้มในแฟ้มปลายทาง
Excel 2003 : Edit > Links
Excel 2007 : Office > Prepare > Edit Links to Files

การยกเลิกการถาม update เมื่อเปิดแฟ้มปลายทางซึ่ง link ข้อมูลมาจากแฟ้มอื่น
Excel 2003 :
Tools > Options > Edit > ตัดกาช่อง Ask to update automatic links
Excel 2007 : ให้จัดเก็บแฟ้มไว้ใน Trusted Folder โดยกำหนดตำแหน่ง Folder ได้เช่นเดียวกันกับการเก็บแฟ้มที่มี Macro ตามที่อธิบายไปแล้วข้างต้น


การลดขนาดแฟ้มปลายทาง โดยตัด cache data ที่เก็บข้อมูลจากแฟ้มต้นทางเอาไว้
Excel 2003 :
Tools > Options > Calculation > ตัดกาช่อง Save external link values
Excel 2007 : Office > Excel Options > Advanced > ตัดกาช่อง Save external link values

การเปิดแฟ้มที่การหลายแฟ้มพร้อมกันโดยใช้แฟ้มแบบ Workspace
Excel 2003 :
File > Save Workspace
Excel 2007 : View > Window > Save Workspace

การตั้งชื่อ Range Name ให้กับเซลล์หรือตั้งชื่อ Formula Name ให้กับสูตร
Excel 2003 :
Insert > Name > Define
Excel 2007 : Formulas > Defined Names > Define Name

การตั้งชื่อ Range Name ให้กับเซลล์ตามข้อความบนหัวตาราง
Excel 2003 :
Insert > Name > Create
Excel 2007 : Formulas > Defined Names > Create from Selection


การลบชื่อหรือแก้ไขตำแหน่งอ้างอิงของ Range Name หรือแก้สูตรของ Formula Name
Excel 2003 :
Insert > Name > Define
Excel 2007 : Formulas > Defined Names > Name Manager

การใช้การคำนวณแบบ Circular Calculation
Excel 2003 : Tools > Options > Calculation > กาช่อง Iterations
Excel 2007 : Office > Excel Options > Formulas > กาช่อง Enable iterative calculation

การค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ทำให้เกิด Circular Calculation
Excel 2003 : คลิกขวาบนเมนูแล้วเลือกเมนู Circular Reference
Excel 2007 : Formulas > Formula Auditing > Error Checking > Circular References

การกำหนดเงื่อนไขในการบันทึกค่าหรือสร้างปุ่มให้คลิกเลือกข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการ
Excel 2003 : Data > Validation
Excel 2007 : Data > Data Tools > Data Validation

การวาดรูปแบบต่างๆลงไปในตาราง
Excel 2003 :
คลิกที่ปุ่ม Drawing Toolbar
Excel 2007 : Insert > Ilustrations > Shapes

การถ่ายภาพของเซลล์และ link ไปใช้แสดงผลที่เซลล์อื่น
Excel 2003 :
Copy เซลล์ต้นทางตามปกติ แล้วไปที่เซลล์ปลายทาง กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วสั่ง Edit > Paste Picture Link
Excel 2007 : Copy เซลล์ต้นทางตามปกติ แล้วไปที่เซลล์ปลายทาง คลิกเมนู Home > Paste > As Picture > Paste Picture Link

การจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไข
Excel 2003 : Format > Conditional Formatting
Excel 2007 : Home > Conditional Formatting > New Rule / Manage Rules

การเปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือ link ข้อมูลจาก Microsoft Word มาแสดงในตาราง Excel
Excel 2003 :
Insert > Object
Excel 2007 : Insert > Text > Object


การใช้ Sensitivity Study เช่น Goal Seek, Scenarios, และ Data Table
Excel 2003 :
Tools > Goal Seek, Tools > Scenarios, Data > Table
Excel 2007 : Data > Data Tools > What-If Analysis


การใช้ Add-in เช่น Solver, Analysis ToolPak, หรือ Custom Add-in อื่นๆ
Excel 2003 :
Tools > Add-Ins
Excel 2007 : Office > Excel Options > Add-Ins > เลือก Manage "Excel Add-Ins" แล้วกดปุ่ม Go

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 สิงหาคม 2553 17:59 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2553 18:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 1,000, Ico24 kai, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[A]_aime_tle_Opio [IP: 119.42.64.199]
10 กันยายน 2553 10:07
#60155

ดีคSบ55555555555 

u้ๅs๊ๅกมาก5555555555555+

 

Ico48
Never Faild [IP: 61.7.240.166]
26 ตุลาคม 2553 09:18
#61116

   

     อรุณสวัสดิ์ ครับ~!!!

 เรียน จารย์ นัน คาบแรกเลย

 มาโพสต์ซักหน่อย

 ต่างกันเยอะมากมายไอ Excel 2003-2007

Ico48
Never Faild [IP: 61.7.240.166]
26 ตุลาคม 2553 09:20
#61117

    อุส่าทำเนาะ ~ ^ ^

 ทำมา ผม ก้อ อ่าน อย่างเดียวล้ะ

 : b

Ico48
Never Faild [IP: 61.7.240.166]
26 ตุลาคม 2553 09:26
#61119

 ปฏิธิน ใหม่ เจ๋ง สุดๆ ~!!!!!!!!!!!!

Ico48
a [IP: 183.88.57.164]
07 ธันวาคม 2553 21:37
#62193

ขอบคุณนะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม มีประโยชน์มากเลย

Ico48
s.sam [IP: 58.9.67.79]
16 กันยายน 2554 10:58
#68726

มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ ขอขอบคุณที่มีบล็อกนี้ให้ได้ศึกษากันนะคะ

Ico48
บู๋บี้ [IP: 180.180.192.219]
20 ตุลาคม 2554 10:50
#69949

สวดยอดค่ะๆๆ ;)

อะไรหมายถึงสวดยอด สวดท่อนจบหรือครับ 555

Ico48
อิอิ [IP: 118.173.39.63]
21 ตุลาคม 2554 09:13
#69968

เด็ก 404 อะคับ อิอิ

Ico48
เลิศศรี มณีแจ่ม [IP: 223.205.9.203]
23 พฤศจิกายน 2554 18:36
#72099

สอนดีมาก

Ico48
อีหอย ดอทคอม [IP: 223.205.9.203]
23 พฤศจิกายน 2554 18:38
#72101

เด็ก มข กรุงไทยaf1000

Ico48
ไชยวัฒน์ โคตรรัน์ [IP: 182.93.234.65]
14 ธันวาคม 2555 15:06
#82508

555มีไรครับ55+

Ico48
โคตรรัตน์ [IP: 182.93.234.65]
14 ธันวาคม 2555 15:08
#82509

55555555555555555555555555555Dครับ555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.255.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ