นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6560
ความเห็น: 2

ฤาษีดัดตน ฉบับดิจิตอล

ฤาษีดัดตน ฉบับดิจิตอล

"ฤาษีดัดตน ฉบับดิจิตอล" (online หรือ download ได้)


ผลงานเนคเทคสร้างการ์ตูนสามมิติเคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์
เผยแพร่ท่าบริหารกายแบบไทย  15  ท่าหลัก
ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายทุกส่วน   พร้อมชวนประชาชนเข้าชมได้ทางเว็บไซต์
     เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  จัดงานเปิดตัวท่ากายบริหารแบบไทย
"ฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอล"  ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้กับท่าฤาษีดัดตนในมุมมองสามมิติจำนวน15  ท่าหลัก  เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกายตามแบบภูมิปัญญาไทย
โดยจัดทำในรูปแผ่นซีดีและนำเสนอผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
WWW.RUSIEDOTTON. THAI.NET
ซึ่งมีภาพการ์ตูนฤาษีดัดตนเคลื่อนไหวเหมือนมน ุษย์
พร้อมคำอธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด  และประโยชน์ต่อสุขภาพทั้ง 15 ท่า  ภายในงานมีการสาธิตท่าฤาษีดัดตนให้ผู้ร่วมงานได้ทำตาม

     ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  กล่าวถึงที่มาฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลว่าเกิดขึ้นจากการที่ยูเนสโก ได้มีมติรับรองศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
หรือวัดโพธิ์  ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อ
พ.ศ.2551  โดยมีจารึกโครงประกอบรูปฤาษีดัดตนเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขึ้นทะเบียน และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก  ประเทศไทย ได้ประสานให้ทางเนคเทคจัดทำท่ากายบริหารแบบฤาษีดัดตนในรูปแบบการ์ตูน แอนิเมชั่นสามมิติ  ใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ  1  ปี จนถึงขณะนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว

     ดร.พันธ์ศักดิ์ระบุว่า ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอล เริ่มต้นจากจำลองโมเดลฤาษีดัดตน
โดยใช้ซอฟต์แวร์สามมิติในการขึ้นรูปให้มีความโค้งมนนุ่มนวล
จากนั้นใช้เทคนิคสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์สมจริงและมีหลากหลายอิริยาบถ ขั้นตอนสุดท้ายอาศัยเทคนิคคำนวณแสงเงาตกกระทบวัตถุในโมเดลสามมิติให้ภาพมีคุณภาพคมชัด

           โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์แผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข  จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องฤาษีดัดตนมาเป็นต้นแบบจัดทำภาพเคลื่อนไหว  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แ ห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  และศูนย์ไทยกริด  ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือในการดำเนินงาน

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่าการจัดทำฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอล  ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผยแพร่ให้คนไทยและต่างชาติได้รู้จักท่ากายบริหารแบบไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็ งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   กล่าวได้ว่าเป็นผลงานที่นำความรู้ทางเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงพื้นฐานภูมิปัญญาไทย และยังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย

     "ดิฉันจะนำแผ่นซีดีฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลไปแจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพื่อให้แต่ละท่านนำใช้เพื่อคลายเครียด  เพราะช่วงนี้มีเรื่องเครียดๆเยอะ"  รัฐมนตรีหญิงคนแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าว  และว่ามีแนวคิดจะมอบให้เนคเทคจัดทำศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบการ์ตูนสามมิติอีกด้วย

     ด้านนายมานิต  นพอมรบดี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า  มีนโยบายผลักดันให้ประชาชนใช้ท่าฤาษีดัดตนเพื่อออกกำลังกายจากเดิมที่เคยเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ  ก็เป็นซ ีดีและเว็บไซต์ ซึ่งช่วยขยายกลุ่มให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น  ทั้งนี้สถาบันการแพทย์แผนไทยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลากหลายสาขามาร่วมกันคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนพื้นฐานจาก127   ท่า  มาประยุกต์เป็นท่าหลักๆ จำนวน  15  ท่า ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายเกือบทุกส่วน  ทั้งท่ายืน นอน  และนั่ง

     สำหรับท่าฤาษีดัดตน    15  ท่า  ประกอบด้วย
1.ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า  แบ่งเป็น  7  ท่า  คือ 

   1.1  ท่าเสยผม
   1.2  ท่าทาแป้ง 

   1.3  ท่าเช็ดปาก 

   1.4  ท่าเช็ดคาง 

   1.5  ท่ากดใต้คาง
   1.6 ท่าถูหน้าหูและหลังหู 

   1.7  ท่าตบท้ายทอย

 2.ท่าแก้ลมข้อมือและแก้ลมในลำลึงค์ 

3.ท่าแก้ปวดท้องและข้อเท้า
และแก้ลมปวดศีรษะ 

4.ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัว  และแก้เกียจ
5.ท่าแก้แขนขัด  และแก้ขัดแขน  6.ท่าแก้กล่อน  และแก้เข่าขัด
7.ท่าแก้กล่อนปัตคาต   และแก้เส้นมหาสนุกระงับ

8.ท่าแก้ลมแขนใน  

9.ท่ากายอายุยืน 

10.ท่าแก้ไหล่  ขา  และแก้เข่าขา 

11.ท่าแก้โรคในอก 

12.ท่าแก้ตะคริวมือตะคริวเท้า
13.ท่าแก้ตะโพกสลักเพชร  และแก้ไหล่  ตะโพกขัด
14.ท่าแก้ลมเลือดนัยน์ตามัว  และแก้ลมอันรัดทั้งตัว  และ
15.ท่าแก้เมื่อยปลายมือปลายเท้า

     ผู้สนใจสามารถเข้าชมและบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตนได้แล้วที่
WWW.RUSIEDOTTON. THAI.NET
และขอรับแผ่นซีดีได้ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2553 10:58 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2553 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Jy Horseman [IP: 58.9.228.225]
27 พฤษภาคม 2553 00:43
#57349

ขอทราบรายละเอียดวิธีการขอรับแผ่นซืดี ครับ

 Ref: http://share.psu.ac.th/blog/sk001/15257 

  ผู้สนใจสามารถเข้าชมและบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตนได้แล้วที่ WWW.RUSIEDOTTON.THAI.NET
และขอรับแผ่นซีดีได้ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

Thanks for your organized

Regards,

JyHorseman

 

เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยครับ

 

ลองเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วละครับ เปิดชมผ่าน IE7 สามารถชมตัววีดีโอได้ แต่เปิดผ่าน FireFox ไม่สามารถดูวิดีโอได้ครับ 

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ