นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1023
ความเห็น: 1

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร?

มี 3 แหล่ง คือ หน่วยงานราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว

 

 

              มีนักศึกษาได้สอบถามถึงการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา  และตามบันทึกนี้  http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-student/37321  ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน   พร้อมซักถามปัญหาข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น  ในวันศุกร์ที่  27  มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นั้น 

 

              สำหรับเส้นทางในการประกอบอาชีพ/ตลาดแรงงานของผู้เร็จการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  และ วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน   มีดังต่อไปนี้ 

              1.  หน่วยงานของรัฐ

                  1)  กรมพัฒนาที่ดิน

                  2)  กรมวิชาการเกษตร

                  3)  กรมส่งเสริมการเกษตร

                  4)  กรมชลประทาน

                  5)  สถาบันการศึกษา

                  6)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

            2.2  หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

                  1)  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

                  2)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

                  3)  กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

                  4)  บริษัทเบทาโกร

                  5)  กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

            2.3  ธุรกิจส่วนตัว

                  1)  ประกอบอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจ ได้แก่  จำหน่ายดิน  ปุ๋ย  และวัสดุเครื่องมือทางการเกษตร

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 April 2015 15:38 Modified: 08 April 2015 16:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
02 April 2015 16:26
#102568

ไม่ตกงานแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ