นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1391
ความเห็น: 0

1-7 ธันวา เชียร์กีฬา "งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ"

ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาจาก 12 สถาบัน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

 

 

 

         ระยะนี้ น้อง  JIBCy   Ico48    น้อง   Ico48   THE TING  และน้องใหม่ น้องมีน  หน่วยกิจการนักศึกษา  กำลังยุ่ง ๆ อยู่กับการเตรียมจัดการแข่งขัน "งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ" ครั้งที่ 31  ซึ่งในปีนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556  พี่ขอช่วยกระจายข่าวผ่านทาง Share.psu อีกทางหนึ่งค่ะ

          งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526  มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร  รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน  อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ  จึงเป็นที่มาของงาน " กีฬา 4 จอบ " ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา

           รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล  กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ  ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง  และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตร เช่น  การแข่งขันจัดดอกไม้  การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง  การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช  การแข่งขันรีดเต้านมเทียม  การแข่งการตอนสุกร  การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค  การจัดประกวดตู้ปลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง


         นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น  ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย  ดังนั้น ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "กีฬา 4 จอบ" เป็น "ประเพณี 4 จอบ"  เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “ 4 จอบ ”  ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง  แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง  ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน  ดังนี้

          1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          2.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          3.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          4.  มหาวิทยาลัยทักษิณ

          5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          6.  มหาวิทยาลัยนเรศวร

          7.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          8.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          9.  มหาวิทยาลัยศิลปากร

        10.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        11.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        12.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

        ในปีนี้  มีนักศึกษาจาก 12 สถาบัน  เข้าร่วม 1,063 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 138 คน  จึงขอเชิญชาว ม.อ. ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาด้วยค่ะ

 

ที่มา  Website คณะทรัพยากรธรรมชาติ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   http://natres.psu.ac.th/

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2556 10:44 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2556 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ