นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 34 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ งดการเรียนการสอน 950 0
MOOC คืออะไร 584 0
การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์ 704 0
งานสัปดาห์หนังสือ ม.อ. ครั้งที่ 3 824 0
วันที่งดการเรียนการสอน ภาค 1/2558 634 0
เชิญชมหนังสือ @ PSU Book Fair 2015 1274 1
วันที่งดสอนและวันหยุดราชการ ภาค 2/57 703 1
คำศัพท์น่ารู้ : ชั้นปีนักศึกษา 1368 0
จำนวนบัณฑิต NR 34 734 3
วันที่งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/57 1026 0
2-10 กุมภา งานมหกรรมหนังสือ ที่ตึก LRC 1105 1
อาจารย์สืบค้นอะไรใน Web SIS 1290 0
กำหนดการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2558 1171 0
เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2557 787 0
วันใดบ้าง? ที่งดการเรียนการสอน 1570 2
เปิดเทอม นักศึกษามากันจัง 759 0
ช่วยจัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 885 0
ช่วยตรวจทานก่อนส่งเกรด 1193 2
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผลิตพืชแบบอินทรีย์ 1491 2
แก้ไขวันสุดท้ายและวันปิดภาค ปีการศึกษา 2557 1464 3
การตรวจทานความพร้อมของข้อสอบ 1061 1
เรื่องวุ่น ๆ วันเปิดเทอม 960 3
รายวิชาใดบ้างที่เป็นวิชาเลือกเสรี 840 1
นักศึกษาใหม่ ทางรอด ทางเลือก 762 0
นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร 846 0
การลาพักการศึกษาของนักศึกษา 1006 2
ขาดสอบเหมือนจะขาดใจ 1205 0
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 751 0
จบกันเสียที 933 0
ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่ 946 0
ขอปรับปรุงรายวิชา ต้องทำอย่างไร 1199 0
แก้สัญลักษณ์ I ภายในวันที่เท่าไร 1473 2
เตรียมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 1562 0
นศ.ติด Pro. ลงเรียนได้กี่หน่วยกิต 2964 1