นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 34 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ งดการเรียนการสอน 985 0
MOOC คืออะไร 600 0
การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์ 723 0
งานสัปดาห์หนังสือ ม.อ. ครั้งที่ 3 854 0
วันที่งดการเรียนการสอน ภาค 1/2558 656 0
เชิญชมหนังสือ @ PSU Book Fair 2015 1296 1
วันที่งดสอนและวันหยุดราชการ ภาค 2/57 720 1
คำศัพท์น่ารู้ : ชั้นปีนักศึกษา 1397 0
จำนวนบัณฑิต NR 34 747 3
วันที่งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/57 1039 0
2-10 กุมภา งานมหกรรมหนังสือ ที่ตึก LRC 1113 1
อาจารย์สืบค้นอะไรใน Web SIS 1307 0
กำหนดการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2558 1181 0
เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2557 793 0
วันใดบ้าง? ที่งดการเรียนการสอน 1576 2
เปิดเทอม นักศึกษามากันจัง 764 0
ช่วยจัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 892 0
ช่วยตรวจทานก่อนส่งเกรด 1206 2
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผลิตพืชแบบอินทรีย์ 1501 2
แก้ไขวันสุดท้ายและวันปิดภาค ปีการศึกษา 2557 1470 3
การตรวจทานความพร้อมของข้อสอบ 1067 1
เรื่องวุ่น ๆ วันเปิดเทอม 967 3
รายวิชาใดบ้างที่เป็นวิชาเลือกเสรี 845 1
นักศึกษาใหม่ ทางรอด ทางเลือก 773 0
นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร 854 0
การลาพักการศึกษาของนักศึกษา 1013 2
ขาดสอบเหมือนจะขาดใจ 1212 0
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 757 0
จบกันเสียที 948 0
ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่ 953 0
ขอปรับปรุงรายวิชา ต้องทำอย่างไร 1214 0
แก้สัญลักษณ์ I ภายในวันที่เท่าไร 1486 2
เตรียมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 1574 0
นศ.ติด Pro. ลงเรียนได้กี่หน่วยกิต 2981 1