นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 34 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศ งดการเรียนการสอน 906 0
MOOC คืออะไร 571 0
การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์ 686 0
งานสัปดาห์หนังสือ ม.อ. ครั้งที่ 3 794 0
วันที่งดการเรียนการสอน ภาค 1/2558 621 0
เชิญชมหนังสือ @ PSU Book Fair 2015 1257 1
วันที่งดสอนและวันหยุดราชการ ภาค 2/57 684 1
คำศัพท์น่ารู้ : ชั้นปีนักศึกษา 1348 0
จำนวนบัณฑิต NR 34 719 3
วันที่งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/57 999 0
2-10 กุมภา งานมหกรรมหนังสือ ที่ตึก LRC 1092 1
อาจารย์สืบค้นอะไรใน Web SIS 1268 0
กำหนดการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2558 1159 0
เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาค ปีการศึกษา 2557 782 0
วันใดบ้าง? ที่งดการเรียนการสอน 1564 2
เปิดเทอม นักศึกษามากันจัง 752 0
ช่วยจัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 879 0
ช่วยตรวจทานก่อนส่งเกรด 1181 2
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผลิตพืชแบบอินทรีย์ 1475 2
แก้ไขวันสุดท้ายและวันปิดภาค ปีการศึกษา 2557 1455 3
การตรวจทานความพร้อมของข้อสอบ 1047 1
เรื่องวุ่น ๆ วันเปิดเทอม 949 3
รายวิชาใดบ้างที่เป็นวิชาเลือกเสรี 834 1
นักศึกษาใหม่ ทางรอด ทางเลือก 757 0
นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไร 842 0
การลาพักการศึกษาของนักศึกษา 999 2
ขาดสอบเหมือนจะขาดใจ 1196 0
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 745 0
จบกันเสียที 921 0
ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่ 940 0
ขอปรับปรุงรายวิชา ต้องทำอย่างไร 1189 0
แก้สัญลักษณ์ I ภายในวันที่เท่าไร 1464 2
เตรียมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 1547 0
นศ.ติด Pro. ลงเรียนได้กี่หน่วยกิต 2952 1