นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 957
ความเห็น: 0

การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนักศึกษา

 

 

        ในช่วงปิดภาคการศึกษา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องไปฝึกงานภาคสนามปฐพีศาสตร์ ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนักศึกษา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายวิชา  542-391  การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์

ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  16 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2559

จำนวนนักศึกษาออกฝึกภาคสนาม  67  คน 

ผู้รับผิดชอบควบคุมการฝึกภาคสนาม  รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู

สถานที่ฝึกภาคสนาม 

  1. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  3. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  4. ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
  5. ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  7. ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำ (สถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา)
  8. สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

   9. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.กะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

 10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 11. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 12. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 13. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา

 14. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 15. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 16. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 17. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 18. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 19. สถานีพัฒนาที่ดินสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 20. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

 21. สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 22. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อำเภอเมืองตัง จังหวัดตรัง

 23. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2559 16:38 แก้ไข: 19 เมษายน 2559 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ