นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1059
ความเห็น: 0

ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่

ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ใช้ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่

 

  

     ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาของการสอบปลายภาค ในการศึกษาที่ 1/2555 นี้ ภาควิชาฯจะมีการดำเนินการจัดเตรียมข้อสอบ การคุมสอบ และการส่งระดับคะแนนผลการเรียน

     และตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2555 นี้ กองทะเบียนและประมวลผล ขอให้ใช้ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บโฉมใหม่  ดังเว็บไซต์นี้   https://grade.psu.ac.th/WGS2/   ซึ่งได้ชี้แจงที่หน้าแรกของระบบว่า

     เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมส่งระดับคะแนนผ่านเว็บใหม่ โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคฤดูร้อน 3/2554 เป็นต้นไป


     1. หากผู้ใช้งานท่านใด ได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนนจากระบบส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ เวอร์ชันเก่าไปแล้ว กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนนใหม่อีกครั้ง ผ่านเวอร์ชันปัจจุบัน 


     2. สำหรับข้อมูลระดับคะแนนที่ได้อัพโหลดแล้ว จะไม่อนุญาตให้ยกเลิกเพื่ออัพโหลดใหม่ ดังนั้นข้อมูลที่จะอัพโหลด ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรหรือคณะก่อนดำเนินการอัพโหลดข้อมูลระดับคะแนนเข้าระบบ

      และโปรแกรมส่งระดับคะแนนผ่านเว็บใหม่ อาจารย์หรือตัวแทนในการส่งระดับขั้นสามารถ

  • ดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน
  • ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมระดับคะแนนผลการเรียน
  • ส่งระดับคะแนนผลการเรียน
  • ตรวจสอบระดับคะแนนที่ส่งแล้ว

      และระบบการส่งระดับคะแนนผ่านเว็บใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือ อาจารย์หรือตัวแทนภาควิชาจะต้องส่งระดับขั้นวิชาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบฯ และพริ้นกระดาษส่งให้คณะฯด้วย เพื่อส่งให้กองทะเบียนฯต่อไป (ซึ่งเดิมนั้นกองทะเบียนฯ จะพริ้นกระดาษส่งให้ภาควิชา แล้วภาควิชาส่งกระดาษให้คณะฯ โดยไม่ต้องส่งผ่านระบบฯ)     

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2555 15:35 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2555 08:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ