นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1560
ความเห็น: 2

แก้สัญลักษณ์ I ภายในวันที่เท่าไร

ปุจฉาจากอาจารย์ : นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ต้องแก้ไขภายในวันที่เท่าไร

 

 

 

         ปุจฉา   นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์  I  ต้องแก้ไข  I ภายในวันที่เท่าไร 
 
 
           วิสัชนา   สัญลักษณ์ I  (Incomplete)  หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อต้องส่งระดับคะแนน อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจำคณะ
 
           ระยะเวลาเปลี่ยนสัญลักษณ์ I
 
           - นักศึกษาระดับปริญญาตรี  นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผล  ภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  หรือหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน จะต้องแก้ไขสัญลักษณ์ I ภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที

 

           - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องแก้ไขสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน  ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที
 
        เป็นคำถามที่มักจะได้รับตอนเปิดภาคเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้เวลานักศึกษาแก้สัญลักษณ์ I แล้ว น้อง ๆ นักศึกษา "อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล" เสียล่ะ
 
 
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 June 2012 14:44 Modified: 12 June 2012 14:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นึกว่าแก้ไอ ถ้าแก้ไอต้องกินยาแก้ไอ

แต่ถ้าแก้สัญลักษณ์ I ก็ต้องไปหาอาจารย์ผู้สอน

เราเอง

แล้วสัญญลักษณ์ E หรือ F หรือ U หรือ W หรือ R คืออะไรค่ะ มีถึง Z หรือเปล่า ว่าง ๆ ช่วยขยายความหมายให้หน่อยนะค่ะ "แบบว่าหนูอยากรู้" ฮิ ฮิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ