นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1165
ความเห็น: 0

การทำงานด้วยหลักอิทธิบาท 4

เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานด้วยหลักอิทธิบาท 4

          อิทธิบาท 4  คือธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ

 

        เราสามารถนำหลักธรรมแต่ละข้อมาปรับใช้ให้เข้ากับนิสัยของตัวเอง  เพื่อช่วยรวบรวมสมาธิและขจัดความขี้เกียจได้

  

          1.  ฉันทะ  หมายถึง ความรักในงาน  รักในจุดมุ่งหมายของงาน มีความพอใจในสิ่งที่มีที่ทำ

  

          2.  วิริยะ  หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ล้มเลิกก่อนทำสำเร็จ

 

         3.  จิตตะ  หมายถึง  ความมีใจจดจ่อ เอาใจใส่กับการทำงานเสมอ

 

         4.  วิมังสา  หมายถึง  ความสอดส่องในเหตุและผล และเกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ

     

         พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต)  สอนไว้ว่า การทำกิจอันใดให้สำเร็จไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากฉันทะหรือความพึงพอใจในงานนั้นก่อนเสมอไป  ตัวอย่างเช่น การสร้างสมาธิ เพราะไม่ว่าสมาธิจะเกิดจากหลักธรรมข้อไหน  แต่เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้ว หลักธรรมข้ออื่น ๆ จะเกิดขึ้นหนุนเนื่องตามกันมา  ฉันใดก็ดี ในกรณีที่คนสองคนทำงานอย่างเดียวกัน คนคนหนึ่งทำงานเก่งกว่า ได้รับความสุขจากการทำงานมากกว่า ในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่เก่งเท่า แต่มีความขยันหมั่นขวนขวายอยู่เสมอ วันหนึ่งเขาก็จะเก่ง  จะรู้สึกมั่นใจและเกิดความรักความผูกพันกับงานไม่แพ้เพื่อนคนแรก 


          คนที่รักงานที่ทำจะสนใจเรื่องปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น เงิน หรือของรางวัล ฯลฯ น้อยลง  ตรงกันข้าม ถ้าคนไม่รักในงาน แต่หวังผลสำเร็จของงาน ก็จะหาหนทางหลบเลี่ยงเพื่อให้ตัวเองออกแรงน้อยลง หรือทุจริตเพื่อหวังเงิน วัตถุ ตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งตัณหาเหล่านี้ คืออีกตัวการที่ทำให้คนเรา ขี้เกียจนั่นเอง 

 

ที่มาบางส่วน   http://variety.teenee.com/foodforbrain/60440.html

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2557 19:05 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ