นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 3184
ความเห็น: 0

คำศัพท์ของ "ในหลวง" บัญญัติพจนานุกรมเล่มล่าสุด

บรรจุคำฮิตติดปาก "ห้างสรรพสินค้า ตัวสำรอง ของสูง"

 

 

 

 

 

           เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2  เป็นพจนานุกรมฉบับล่าสุด  จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์  จำนวน 50,000 เล่ม  จำหน่ายในราคาเล่มละ 750 บาท


ฉบับนี้พิเศษกว่าฉบับอื่น ๆ เพราะมีคำศัพท์รวมทั้งหมดประมาณ 39,000 คำ เพิ่มเติมจากพจนานุกรมปี 2542 ที่มีคำศัพท์ 37,000 คำ


ที่สำคัญคือ เพิ่มเติมศัพท์ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น  แกล้งดิน แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น


แกล้งดิน ก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้ว ใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้


ทฤษฎีใหม่ น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อย่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


รวมถึงคำที่มาจากภาษาปากเช่นคำว่า ซัด ซึ่งเหมายถึงการกินหรือการชกต่อย แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม คำศัพท์เฉพาะสาขาวิชาที่มีความสำคัญ เช่น ศัพท์กฎหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ ศัพท์ดนตรีไทย ราชาศัพท์ ศัพท์พืชพรรณและพรรณสัตว์


รวมทั้งเติมคำที่มีในภาษาไทย ที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ยังไม่มีในพจนานุกรม เช่น สปา ตัดต่อ ตัวสำรอง เด็ด สะระตี่ ดูดเสียง ตลาดนัดแรงงาน ของสูง ห้างสรรพสินค้า


ของสูง (สำ) น. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ของชิ้นนี้เป็นของสูง ต้องเก็บบูชาไว้ให้ดี, ผู้สูงศักดิ์ เช่น แม้ท่านจะไม่ถือพระองค์แต่ท่านก็เป็นสูง อย่าอาจเอื้อม

ดูดเสียง ก. กรองคลื่นความถี่เสียงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถได้ยินเมื่อเวลาออกอากาศ

ตัวสำรอง น. ผู้กำหนดตัวไว้ให้ทำการแทนเมื่อตัวจริงไม่ว่าง เจ็บป่วย หรือสละสิทธิ์ เช่น นักกีฬาตัวจริงไม่ว่าง เจ็บป่วยกระทันหัน ต้องให้ตัวสำรองเล่นแทน

สปา น. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสุขภาพโดยใช้วิธีการหลายอย่าง เช่น บำบัดด้วยน้ำ ไอร้อน เครื่องหอม และการนวดตัว


ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มีนาคม 2557 14:50 แก้ไข: 13 มีนาคม 2557 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 fruity, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ