นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 968
ความเห็น: 1

ช่วงอายุในการมีบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7-70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

            เมื่อวันก่อนได้บันทึก เรื่อง ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประชาชน   http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-psu/32695

 

ปุจฉา    :    พี่บิวตี้  สอบถามมาว่า  "คนปกติธรรมดา นอกเหนือจากการได้รับยกเว้นต้องทำบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ  7-70 ปี  หลังจากนั้นไม่ต้องทำบัตรก็ได้ใช่ป่าวจ๊ะน้อง Baby"

 

วิสัชนา   :    พี่ชงคำถามมาให้แล้ว  น้องก็เลยจัดให้  อย่าให้ขัดศรัทธา

 

             วันที่ 11 พ.ค. 2554  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 )

 

          สาระสำคัญของกฎหมายคือ  การกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่  7  ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  70  ปีบริบูรณ์  และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

 

         ทั้งนี้  บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตร  และมีอายุ  8  ปี นับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร  บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ  70  ปีบริบูรณ์   ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต

 

ที่มารายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.tinyzone.tv/HealthDetail.aspx?ctpostid=523

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 Febuary 2014 11:32 Modified: 28 Febuary 2014 11:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 J, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Very Good!! ขอบคุณมากจ้า :)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.95.139.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ