นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1210
ความเห็น: 1

ช่วงอายุในการมีบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7-70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

            เมื่อวันก่อนได้บันทึก เรื่อง ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประชาชน   http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-psu/32695

 

ปุจฉา    :    พี่บิวตี้  สอบถามมาว่า  "คนปกติธรรมดา นอกเหนือจากการได้รับยกเว้นต้องทำบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ  7-70 ปี  หลังจากนั้นไม่ต้องทำบัตรก็ได้ใช่ป่าวจ๊ะน้อง Baby"

 

วิสัชนา   :    พี่ชงคำถามมาให้แล้ว  น้องก็เลยจัดให้  อย่าให้ขัดศรัทธา

 

             วันที่ 11 พ.ค. 2554  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 )

 

          สาระสำคัญของกฎหมายคือ  การกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่  7  ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  70  ปีบริบูรณ์  และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

 

         ทั้งนี้  บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตร  และมีอายุ  8  ปี นับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร  บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ  70  ปีบริบูรณ์   ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต

 

ที่มารายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.tinyzone.tv/HealthDetail.aspx?ctpostid=523

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2557 11:32 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2557 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 J, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Very Good!! ขอบคุณมากจ้า :)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ