นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1129
ความเห็น: 0

เมื่อมึคนตาย ต้องแจ้งที่ไหน

แจ้งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

 

 

 

ปุจฉา      :   มีอาจารย์หนุ่ม (เหลือ) น้อยท่านหนึ่งสอบถามว่า   "ถ้ามีคนตาย จะต้องแจ้งที่ไหน"
วิสัชนา  :   เมื่อมีคนตาย ตามกรณีดังต่อไปนี้ 


            เมื่อมีคนตายในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ  ผู้รักษาก่อนตายจะต้องออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑) ให้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการแจ้งตาย  โดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการแจ้งการตายในกรณีนี้ ได้แก่
            1.  หัวหน้าของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้น ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี
            2.  บุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายให้แจ้งการตายแทน

ที่มา  http://www.chawbanlaw.com

 

               เมื่อมีคนตายในบ้าน    ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย  (สำนักเทศบาลในท้องที่นั้น ๆ)

ของสำนักเทศบาลในท้องที่นั้นๆ

ของสำนักเทศบาลในท้องที่นั้นๆ

ภายใน  24  ชั่วโมง นับแต่ เวลาตาย  ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ


              เมื่อมีคนตายนอกบ้าน    ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเหตุแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ  หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลาตายหรือพบศพ  ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจก็ได้

              หลักฐานที่นำไปแสดง

             1.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
             2.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย
             3.  หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล หรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

            

           

             การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา

             หมายถึง  กรณีมีคนตายแล้วไม่ได้มาแจ้งการตายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  กรณีนี้ให้ผู้แจ้งการตายยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ  โดยดำเนินการ ดังนี้

             1.  เมื่อนายทะเบียน ได้รับคำร้องแล้วจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่ผู้แจ้งนำไปแสดงแล้วดำเนินการ เปรียบเทียบคดีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด
             2.  สอบสวน สาเหตุจากพยานบุคคล  เพื่อให้ทราบถึง วันเดือนปีที่ตาย สถานที่ตาย และผู้รู้เห็นเหตุการณ์ตาย  ตลอดจนสาเหตุที่ไม่แจ้งการตาย ภายในเวลาที่กำหนด
             3.  รวบรวมหลักฐานและพิจารณาเมื่อเห็นว่าเชื่อถือได้จะสั่งอนุญาตให้รับแจ้งได้


http://www.nmt.or.th/pathum/thanyaburi/Lists/List36/AllItems.aspx

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2557 10:08 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ