นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 2036
ความเห็น: 0

ความคาดหวังต่อบุคลากรสำนักงานภาควิชา

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 “นำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท จ.สงขลา
   

      ปิดฉากลงแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555  พบกันใหม่ปีหน้า วันที่ 8-15 มกราคม 2556 "พลบดีเกมส์" สถาบันการพลศึกษาเป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดชลบุรี

 

       ว่าแล้ว ตั้งแต่กลับมาจากโครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555  “นำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ”  ในวันที่ 26-27  เมษายน 2555  ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท จ.สงขลา ก็ยุ่ง ๆ อยู่กับช่วยจัดแข่งขันกีฬารักบี้ วันนี้ว่างแล้ว หยุดวันพืชมงคล เลยได้เขียน share นำผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาฝากท่านผู้อ่านค่ะ


       ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบุคลากรสำนักงานภาควิชาธรณีศาสตร์ (ภาควิชาฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน หรือ สาย ค. จำนวน 3 สาว คือ  Baby  ซูซี่  และ Fruity ค่ะ) 

 
  • ความคาดหวังของอาจารย์ และนักศึกษา

      1. ให้บริการด้วยความสะดวก และรวดเร็ว 

      2. มีความชัดเจนและแม่นยำในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ   

      3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

      4. ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

      5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

      6. ทำงานในลักษณะเชิงรุก และมีแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ชัดเจน

      7. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

      8. ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

      9.  บุคลากรสำนักงานภาควิชาฯ สามารถทำงานแทนกันได้

 
  •  ความคาดหวังในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ  (บางข้อจะซ้ำกับความคาดหวังของอาจารย์และนักศึกษา)

        1. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

        2. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลา

        3. มีความรอบรู้ และมีทักษะความชำนาญในงานของตน

        4. ทำงานในลักษณะเชิงรุก และมีแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ชัดเจน

        5. มีการจัดแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

        6. บุคลากรสำนักงานภาควิชาฯ สามารถทำงานแทนกันได้ 

   
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤษภาคม 2555 13:06 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ