นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update 489 0
การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 804 1
กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 749 0
รับสมัครตลอดปี? 1020 0
วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 680 0
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 697 0
ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 820 0
บว. 14 คืออะไร 1472 0
เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 988 0
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง 1264 3
29 กรกฎา บัณฑิตวิทยาลัยย้ายไปอยู่ตึก LRC 922 0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 1330 0
ดูแลนักศึกษาได้กี่คน 853 0
คุณสมบัติ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1034 0
ใส่ใจ ห่วงใย นักศึกษา 1129 7
การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา 1090 1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 968 0
ผมอยากจะจบแล้วครับ 806 0
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาตรีได้มั๊ยคะ 896 0
วิทยานิพนธ์ 2 รูปแบบ 1083 0
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย 2092 5
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2109 2
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553 2183 0