นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update 599 0
การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 934 1
กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 877 0
รับสมัครตลอดปี? 1219 0
วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 785 0
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 829 0
ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 936 0
บว. 14 คืออะไร 1634 0
เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1138 0
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง 1451 3
29 กรกฎา บัณฑิตวิทยาลัยย้ายไปอยู่ตึก LRC 1024 0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 1389 0
ดูแลนักศึกษาได้กี่คน 921 0
คุณสมบัติ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1129 0
ใส่ใจ ห่วงใย นักศึกษา 1244 7
การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา 1176 1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1021 0
ผมอยากจะจบแล้วครับ 860 0
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาตรีได้มั๊ยคะ 976 0
วิทยานิพนธ์ 2 รูปแบบ 1149 0
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย 2224 5
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2239 2
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553 2282 0