นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update 825 0
การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 1216 1
กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 1143 0
รับสมัครตลอดปี? 1540 0
วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1039 0
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 1083 0
ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 1225 0
บว. 14 คืออะไร 1918 0
เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1435 0
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง 1768 3
29 กรกฎา บัณฑิตวิทยาลัยย้ายไปอยู่ตึก LRC 1282 0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 1615 0
ดูแลนักศึกษาได้กี่คน 1157 0
คุณสมบัติ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1382 0
ใส่ใจ ห่วงใย นักศึกษา 1481 7
การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา 1440 1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1223 0
ผมอยากจะจบแล้วครับ 1053 0
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาตรีได้มั๊ยคะ 1240 0
วิทยานิพนธ์ 2 รูปแบบ 1383 0
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย 2567 5
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2525 2
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553 2478 0