นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 23 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update 505 0
การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ 824 1
กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 765 0
รับสมัครตลอดปี? 1050 0
วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 696 0
ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 711 0
ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร 832 0
บว. 14 คืออะไร 1495 0
เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1006 0
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง 1299 3
29 กรกฎา บัณฑิตวิทยาลัยย้ายไปอยู่ตึก LRC 933 0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 1333 0
ดูแลนักศึกษาได้กี่คน 858 0
คุณสมบัติ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1044 0
ใส่ใจ ห่วงใย นักศึกษา 1149 7
การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา 1100 1
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 973 0
ผมอยากจะจบแล้วครับ 810 0
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาตรีได้มั๊ยคะ 902 0
วิทยานิพนธ์ 2 รูปแบบ 1090 0
Postcard จากบัณฑิตวิทยาลัย 2106 5
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2128 2
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2553 2198 0