นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 882
ความเห็น: 1

การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องดำเนินการ

 

 

ปุจฉา   :   จากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  “นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำอะไรบ้าง”

 

วิสัชนา   :   ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่องการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่  ดูได้จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล  ที่เว็บไซต์   http://reg.psu.ac.th/

 

         บันทึกนี้  ขอกล่าวถึงการเตรียมตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 

 

        การรายงานตัว 

     ต้องรายงานตัวภายใน  14  วัน  นับจากวันรายงานตัวที่กองทะเบียนและประมวลผลกำหนด  โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ  ดังนี้

 

        1.  ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา  ที่เว็บไซต์  http://www.reg.psu.ac.th

        2.  บันทึกข้อมูลบนระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา (สน. 1-2)  ที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/  ข้อมูลประวัตินักศึกษา  และพิมพ์ข้อมูลใบรายงานตัว นำไปยื่นในวันรายงานตัว

        3.  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้นักศึกษาชำระผ่านระบบ  Bill Payment  ที่เว็บไซต์  https://sis.psu.ac.th  และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน  (Bill Payment)  นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือธนาคารกรุงเทพ  หรือธนาคารกรุงไทย 

       มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกกรณี  แม้ว่าจะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายหลังก็ตาม

         4.  วันรายงานตัว  และทำบัตรนักศึกษา  ตามวันเวลาและสถานที่ที่กองทะเบียนฯ กำหนด  ต้องนำเอกสารมาด้วย  ดังนี้

             4.1  ใบรายงานตัว  (ตามข้อ 2)  ติดรูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก  สวมเสื้อสูทสีดำหรือสีเทาหรือสีกรมท่า  ขนาด 1 นิ้ว  และลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน

             4.2  สำเนาบัตรประจำประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ  และเขียนรับรองสำเนาว่า  “สำเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง”  

             4.3  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิหรือสำเนาใบประมวลผลการศึกษา  (Transcript)  ฉบับสำเร็จการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ  และเขียนรับรองสำเนาว่า  “สำเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง” 

         หากเอกสารรายงานตัวไม่ครบ  มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

         5.  การทำบัตรนักศึกษา 

             การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (PSU ATM ID CARD)  เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์  และใช้เป็นบัตร  ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย์  ดำเนินการ ดังนี้

             5.1  ตรวจหมู่เลือดของตนเองมาล่วงหน้า เพื่อกรอกในบัตรประจำตัวนักศึกษา

             5.2  นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของรัฐฉบับจริงมาเพื่อติดบาร์โค๊ต

             5.3  รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมเสื้อสูทสีดำ หรือสีเทา หรือสีกรมท่า  ขนาด 1 นิ้ว  1 รูป เขียนชื่อ-สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษาด้านหลังรูปถ่าย

             5.4  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

             5.5  ค่าธรรมเนียมรายปี จำนวน  100 บาท  (ชำระในวันเปิดบัญชี)

 

       เป็นอันเสร็จสิ้นการรายงานตัวของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ค่ะ

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ตุลาคม 2557 14:03 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกนี้ ชัดเจน ตอบโจทย์นักศึกษาบัณฑิตใหม่จริงๆ เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้หมดแล้ว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ