นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

(0) เอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ : update

วันนี้ ได้ update และเพิ่มเติมข้อมูล เรื่อง การเตรียมเอกสารในการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จึงนำมา update ใน Share PSU เสียด้วยเลย (เคยบันทึกไว้แล้วเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ตามบันทึกนี้ http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-grad/3099... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2558 18:19 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2558 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การรายงานตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่

ปุจฉา : จากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำอะไรบ้าง” วิสัชนา : ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ดูได้จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล ที่เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/ บันทึก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 29 ตุลาคม 2557 14:03 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557

ภาพจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ตามที่ ในปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการเปิด-ปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่านใดเตรียมจะสำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้แจ้งกำหนดวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 28 ตุลาคม 2557 10:16 แก้ไข: 29 ตุลาคม 2557 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครตลอดปี?

ปุจฉา : จากบุคลากร และผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "รับสมัครตลอดปี หมายความว่าอย่างไร" วิสัชนา : บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การรับสมัครประจำปี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 30 กันยายน 2557 16:21 แก้ไข: 30 กันยายน 2557 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ได้รับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย (บว.) ม.อ. ขอให้ภาควิชาฯ ส่งข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยบว. ได้แจ้งวิธีการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 15 กันยายน 2557 15:00 แก้ไข: 22 กันยายน 2557 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ

ปุจฉา : จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "จะยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ได้เมื่อไหร่คะ" วิสัชนา : ดำเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร ที่เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล http://reg.psu.ac.th/graduatenew/index.aspx ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2557 15:32 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2557 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัคร “ทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสร” ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2557 คุณสมบัติผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2557 15:06 แก้ไข: 17 มีนาคม 2557 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บว. 14 คืออะไร

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายให้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพแล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:17 แก้ไข: 17 มีนาคม 2557 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เอกสารการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

เมื่อวันก่อน ได้บันทึกเรื่อง "นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง" http://portal.psu.ac.th/blog/sikarase-grad/30990 ไปแล้ว และได้รับคำถามจากรุ่นน้อง โดยนักศึกษาปริญญาโทจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน เมื่อศึกษาจนใกล้จะสำเร็จการศึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 06 มกราคม 2557 15:25 แก้ไข: 18 เมษายน 2557 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ต้องทำเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านและทำวิทยานิพนธ์จนมีความพร้อมที่จะสอบวิทยานิพนธ์เพื่อจะสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นในส่วนของเอกสาร นักศึกษาจะต้องจัดทำแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย หรือแบบ บว. ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 26 กันยายน 2556 15:54 แก้ไข: 18 เมษายน 2557 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]