นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 827
ความเห็น: 0

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ผู้ประสานงานวิจัย

"ความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของ ม.อ."

 

 

 

 

       จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะ/วิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของ ม.อ."  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมทางไกล 210 สำนักงานอธิการบดี  และวิทยาเขตต่าง ๆ ได้แก่ วข. ปัตตานี, ตรัง, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

       โดยมีการบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย

       1.  รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา 

            เรื่อง  สำนักวิจัยและพัฒนากับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

       2.  รศ.ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย  เรื่อง 

            - ทุนวิจัยประจำปี 2558

            - โครงการพัฒนาอาจารย์

       3.  ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์

            เรื่อง  Publication Clinic

       4.  ผศ.ดร.วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศงานวิจัย

           - ฐานข้อมูลงานวิจัย

           - การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์

           - การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย

          พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา   

 

 

          ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประสานงานวิจัยของภาควิชา/คณะ วิทยาเขตต่าง ๆ  โดยการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ประสานงานวิจัยของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหา อุปสรรค เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรส่วนกลางกับบุคลากรภาควิชา/คณะ  สามารถให้ข้อมูลกับคณาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยของ ม.อ. ต่อไป

 

เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา  http://rdo.psu.ac.th

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2558 16:34 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ