นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ผู้ประสานงานวิจัย

จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะ/วิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของ ม.อ." เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมทางไกล 210 สำนักงานอธิการบด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2558 16:34 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ขยายผลจาก Happy Trip @ ฟาร์มโชคชัย

โครงการ Happy Trip หนึ่งในโครงการ Happy Workplace ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ไปศึกษาดูงาน “เกษตรเชิงท่องเที่ยว” ที่หัวหิน ปากช่อง และวังน้ำเขียว ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 มีบุคลากรคณะฯ ร่วมเดินทางในรอบแรก 52 คน โดยมีวัตถ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 28 มกราคม 2558 14:56 แก้ไข: 28 มกราคม 2558 21:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) สมดุลในชีวิต "ส่วนตัว" กับ "งาน"

กลับมาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดโดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2557 15:59 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2557 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ฝึกอบรม "คิดเป็นระบบครบวงจรฯ"

ได้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "คิดเป็นระบบครบวงจรเพื่อการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ" มาเกือบเดือนแล้ว วันนี้สบโอกาสขอขยายผลซะหน่อย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะฯ ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรคณะฯวิทยากร คืออ.นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการศูน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 22 สิงหาคม 2555 15:02 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2555 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยคุณธีรพัฒน์ อ่อนจันทร์ และทีมงานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลาเมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 17 พฤษภาคม 2555 16:35 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ได้อะไรจากช่วยจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

เพราะเจ้า @@จิ๊บ@@ แท้ ๆ ที่ลาคลอดอยู่ ชักชวนล่วงหน้าให้พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยเป็นทีมงานช่วยกันจัดแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค. 2555 ซึ่ง ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยแต่ละคณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2555 22:51 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Teamwork work จริงหรือ

เก็บตกจากการเข้าอบรมอีกครั้งค่ะท่านผู้ชม โดยวิทยากร ดร.สุชาติ สังข์เกษม (อาจารย์ลุง) เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ”ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555ณคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. นั้น อาจารย์ลุงบรรยายเรื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 15 มีนาคม 2555 18:12 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) คุณเป็นลูกน้องประเภทไหน

เก็บตกจากการเข้าอบรม โดยวิทยากรดร.สุชาติ สังข์เกษม (อาจารย์ลุง) เรื่อง“เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลังจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 02 มีนาคม 2555 17:37 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) สัญญาใจ

ไม่น่าเชื่อว่า เวลาเพียงแค่ 5 วันในการเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 54 ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา นั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Baby   สร้าง: 23 พฤษภาคม 2554 18:50 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) เปิดหูเปิดตาที่มาเลเซีย 11-13 พ.ค.53

เขาเขียนกันหลายคนแล้ว ตาเราบ้างล่ะ หลายคนบอกว่าการศึกษาดูงานทางวิชาการนั้น ให้บอกว่าสามารถอ่านได้จากคนที่เขียนก่อนเรา เช่น พี่มอนลี่ พี่มิกกี้ พี่บิวตี้ น้องเปตอง และอีกหลายคนที่เขียนไปแล้ว อิอิ เขาเขียนครอบคลุมแล้ว เดี๋ยวซ้ำกัน 555 เราเลยเขียนที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Baby   สร้าง: 20 พฤษภาคม 2553 15:01 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]