นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

(0) ด่วน ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)

เรียน คณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 ซึ่งหากโครงการได้รับอนุมัติทุน สามารถจะขอรับการสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนให้บัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานวิจัยในโครงการได้เต็มจำนวน ตามที่... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 21 June 2016 10:28 Modified: 21 June 2016 10:33 [ Report Abuse ]

(0) ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ ปี 2560

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ได้ตั้งแต่ ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 20 April 2015 11:08 Modified: 20 April 2015 16:09 [ Report Abuse ]

(1) 26-28 มีนา ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ดูงานวิจัย

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015) ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 16 Febuary 2015 14:43 Modified: 27 Febuary 2015 09:40 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปี 57-58 (นอกรอบ)

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 และ 2558 (นอกรอบ) ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ระยะเวลาสนับสนุนงบประมาณทุนโครงการ : 1 ปี 2. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยของโครงการ ... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 10 September 2014 09:50 Modified: 10 September 2014 09:54 [ Report Abuse ]

(0) ประกาศทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ ปี 2559

ปุจฉา : จากอาจารย์ท่านหนึ่ง "ช่วงนี้ มีทุนวิจัยอะไรบ้างที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้" วิสัชนา : มีทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 59 ตามข้างล่างนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง ทุนส... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 23 April 2014 15:57 Modified: 23 April 2014 16:22 [ Report Abuse ]