นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1110
ความเห็น: 0

ขอซื้อครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่จากเงินเหลือจ่าย

แนวปฏิบัติ : การจัดทำเอกสารขอครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่จากเงินเหลือจ่าย

 

 

 
         ในปีงบประมาณ 2557 นี้ ภาควิชาฯ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 รายการ  เมื่อได้ดำเนินการสอบราคาและได้รับอนุมัติให้สั่งซื้อตามระเบียบฯ แล้ว  ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายจำนวนหนึ่ง 
ภาควิชาฯ สามารถขอใช้เงินเหลือจ่ายนั้นซื้อครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่ได้   ดังนั้น  ภาควิชาฯจึงได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่จากเงินเหลือจ่ายดังกล่าว 
         
         
          โดยจะต้องจัดส่งเอกสารให้งานนโยบายและแผน คณะฯ  ดังต่อไปนี้
        
          1.  บันทึกข้อความ เรื่อง  ขอซื้อครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่จากเงินเหลือจ่าย  โดยระบุเนื้อหา ได้แก่  ชื่อรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร  วงเงินที่ได้รับ  วงเงินที่ซื้อไป  วงเงินที่เหลือจ่าย  มีความประสงค์ขอซื้อครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่ชื่อ.....  ในวงเงิน.....  วัตถุประสงค์ความจำเป็นในการใช้งานครุภัณฑ์นั้น
         
          2.  รายงานผลการสอบราคาและอนุมัติให้สั่งซื้อ (ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร)
         
          3.  แบบรายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่ หรือแบบ กผ. 11
         
          4.  ใบเสนอราคาครุภัณฑ์รายการตั้งใหม่
        
         
         
        จัดไป 1 บันทึก  เผื่อปีหน้าฟ้าใหม่  หากมีเงินเหลือจ่าย  จะได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติกันลืม  แบ่งปัน  และสำเนาให้หน่วยพัสดุ คณะฯ  1 ชุด เพื่อทราบด้วยค่ะ 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ธันวาคม 2556 14:07 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2556 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ