นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

(3) ม.อ. งดใช้โฟม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

เรียน ชาว ม.อ. ทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนโยบายให้เกิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green campus) จึงได้มี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 01 มกราคม 2559 13:43 แก้ไข: 01 มกราคม 2559 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ขอใช้รถคณะฯ ต้องทำอย่างไร

เมื่อคณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา (ระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่) ของภาควิชาฯ มีความประสงค์จะขอใช้รถยนต์ของคณะฯ เพื่อเดินทางไปราชการ เช่น เก็บข้อมูล เก็บตัวอย่าง ศึกษา/สำรวจภาคสนาม สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ณ สถานที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 24 มิถุนายน 2556 16:30 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มาช่วยกันประหยัดค่าไฟฟ้ากันเถอะ

คนไทยสามารถกอบกู้เศรษฐกิจของชาติได้ด้วยการสร้างพฤติกรรมประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอีกต่อไป มาร่วมมือกัน ช่วยกันทั้งประเทศลงมือทำอย่างจริงจัง ไฟฟ้า 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 19 มีนาคม 2556 10:05 แก้ไข: 19 มีนาคม 2556 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เปิดให้บริการเรือนรับรอง อาคาร 8

ช่วยกระจายข่าวตามประกาศกองอาคารสถานที่ เรื่อง เปิดให้บริการเรือนรับรอง อาคาร 8 ตามที่กองอาคารสถานที่ได้ปิดให้บริการเรือนรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดสรรห้องพักให้กับอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่พัก นั้น เนื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2556 14:16 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2556 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) 1 มิ.ย. นี้ ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงวันที่ 3 ม.ค. 2556 (ทางระบบ E-document) เรื่อง มาตรการจัดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์วข.หาดใหญ่ สรุปความว่าเพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 10 มกราคม 2556 11:37 แก้ไข: 10 มกราคม 2556 11:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) พขร.ที่อาจารย์ Request ในลำดับต้น ๆ

จากบันทึกบทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 โดยน้อง MeaW นี้ http://share.psu.ac.th/blog/kkk1254/24780 ก็เลยอยากจะบันทึกชื่นชมผู้เกษียณด้วยอีกคน คุณนิวัช เพ็ชรพยาบาล หรือ พี่นิวัชพนักงานขับรถยนต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลาอาจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 10 สิงหาคม 2555 15:53 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2555 21:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) กองอาคารฯ ยกเลิกให้บริการรถรับ-ส่งสนามบินหาดใหญ่

ภาพจาก Internet ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 มาทางระบบ E-document เรื่อง ยกเลิกการให้บริการรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ตามที่ กองอาคารสถานที่ เปิดให้บริการรถ รับ-ส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Baby   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2555 12:03 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2555 13:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]