นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2547
ความเห็น: 6

เหตุผลที่น้ำไม่ไหล ไฟดับ (บ่อยๆ) ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผมต้องขออภัยอีกครั้งครับ ที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผย

ก่อนอื่น ผมต้องขออภัยท่านผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด้วยน่ะครับ ที่เอาเรื่องลับมาแฉ แต่ผมไม่อาจทนเห็นความหวังดีและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่านเพื่อพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นบัณฑิตคุณภาพถูกเข้าใจผิดต่อไปได้อีก

................................................................................

ผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พบว่า นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มากที่สุดในเรื่อง "ความอดทน" ครับ ประมาณว่า แค่คุณสมบัตินี้เพียงอย่างเดียว ก็ใช้เป็นแรงจูงใจในการจ้างงานได้เลย

คุณสมบัติประการสำคัญของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้อนี้สามารถเอาชนะใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตให้ว่าจ้างบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่องและในอัตราที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสำรวจภาวะการมีงาานทำของบัณฑิตในปี 2564

แล้วเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับการที่น้ำไม่ไหล ไฟดับ (บ่อยๆ) ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด้วยล่ะคร้าบ

ผมขอนั่งยัน ยืนยัน ด้วยเกียรติของคุณพ่อลูกหนึ่งเลยครับเรื่องราวเหล่านี้มีความเกี่ยวกันแน่นอนอย่างลึกซึ้งครับ

ข่าวลือออกมาเป็นระยะๆ ครับว่า การประชุมผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีหลายต่อหลายครั้งมีการเอาเรื่องนี้มาคุยกันอย่างจริงจัง ส่วนว่าจะจริงและจังๆ แค่ไหน เรามาดูกันต่อครับ

เนื่องจากเหตุผลสำคัญที่ทำให้บัณฑิตของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้งานทำมากขึ้น นั้นเป็นเพราะ "ความอดทน" ซึ่งเมื่อก่อนเกิดจากธรรมชาติของการเป็นวิทยาเขตใหม่ ที่ยังไม่มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เกิดปัญหาน้ำไม่ไหลและไฟดับอยู่บ่อยๆ ซึ่งในช่วงแรกๆ นั้น ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคงนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างโอกาสนักศึกษาได้ "ฝึก" ความอดทนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ครับ...ความอดทนคงไม่สามารถสร้างกันได้ด้วยการเรียนเพียง 3 หน่วยกิต 45 ชั่วโมงในห้องเรียนหรอกครับ ต้องได้เจอกับสถานการณ์จริงๆเป็นตัวทดสอบ นั่นแหล่ะครับ จึงจะบ่มเพาะความอดทนขึ้นมาได้

ข่าวลือ (จากแหล่งเดียวกัน) บอกว่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคนเก่งหาตัวจับยากของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ชั้นสูง (advanced mathematical model) วิเคราะห์ผลออกมาว่า ถ้าบัณฑิตรุ่นต่อๆ ไป ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีขาดคุณสมบัติเรื่องความอดทน จะทำให้โอกาสได้งานลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.001 ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ต้องตัดสินใจในระดับผู้บริหารว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะการได้งานทำของบัณฑิต สำคัญมากครับ ทั้งกับตัวบัณฑิตเอง ครอบครัว และต่อมหาวิทยาลัยด้วย

ความคิดเห็นหนึ่งในที่ประชุมบอกว่า เราน่าจะต้องคงไว้ซึ่งปัจจัยสำคัญๆ ที่ทำให้ "ความอดทน" ยังคงอยู่ในตัวบัณฑิตผู้จบจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีทุกคน

ครับ...สรุปว่า "ความอดทน" สามารถสร้างได้ และเป็นสิ่งที่เราชาววิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้องรักษาไว้ตลอดไป 

นักวิเคราะห์คนเดิมยังแถลงต่อไปอีกว่า วิธีเดียวที่จะสร้างความอดทนได้ คือ การสร้างสถานการณ์ที่ทำให้นักศึกษาได้ "ฝึกความอดทน" 

มาถึงจุดนี้คงพอจะเห็นเลาๆ แล้วนะครับ ว่าทำไมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงน้ำไม่ไหล ไฟดับ บ่อยๆ 

ครับ..นั่นเป็นเพราะ เรา (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ต้องการฝึกฝนนักศึกษาของเราให้เป็นบัณฑิตที่มีความอดทน (สูง) สามารถรับมือกับสถานการณ์แร้นแค้นได้อย่างไม่ย่อท้อ ถ้าใครทนไม่ได้ ก็จะไม่สามารถจบเป็นบัณฑิตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้

เรื่องนี้ ผู้บริหารวิทยาเขตไม่สามารถดำเนินการอย่างเปิดเผยได้ครับ เพราะ ถ้าเปิดเผยว่า เป็นการฝึกฝน นักศึกษาก็จะไม่ได้ feel (ของเก๊ ใครๆ ก็ไม่ชอบ)

ดังนั้น ผู้รับผิดของวิทยาเขตจึงต้องดำเนินการกันอย่างลับๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา เราจะเห็นว่า  ถึงแม้จะผ่านไปกี่ปีก็ตาม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก็จะยังคงมีปรากฎการณ์น้ำไม่ไหล ไฟดับ อยู่บ่อยๆ ครับ เพราะนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ฝึกความอดทดให้กับนักศึกษาของเรา ที่เราจะหยุดดำเนินการไม่ได้ และเอาอะไรมาแลกก็ไม่น่าจะคุ้ม

ท่านอาจจะพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองก็ได้ครับ ถ้าท่านเป็นคนนอนดึกซักหน่อย ท่านจะเห็นว่า บางคืนที่มีปฏิบัติการ "ฝึกความอดทน" ท่านจะได้เห็นพนักงานของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งแต่งตัวชุดดำเดินมาปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำหยุดไหล หรือบางครั้งก็มาสับสวิตซ์ไฟให้ดับ บางครั้งก็ต้องหอบหิ้วถังลูกลังหนักๆ มาเทใส่บ่อน้ำเพื่อให้พรุ่งนี้น้ำประปาเป็นสีขุ่น ซึ่งก็น่าเห็นใจครับ ที่พนักงานผู้นั้นต้องตื่นมาตีสามตีสี่มาทำงานในขณะที่คนอื่นๆ กำลังหลับสบายบนเตียงนุ่มๆ แต่เพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้ว จำเป็นต้องช่วยกันครับ

การฝึกฝนดังกล่าวมีด้วยกันหลายระดับครับ ถ้านักศึกษาคนไหนไม่สามารถ "อดทน" ได้ถึงระดับสูงสุดตามมาตรฐานของวิทยาเขตแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้จบเป็นบัณฑิต

งานนี้ท้าทายมากครับ... ทั้งกับนักศึกษาและผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของเรา

....................................................................................

ผมต้องขออภัยอีกครัังครับ ที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผย ผมหวังว่าท่านผู้เกี่ยวข้องคงจะเข้าใจในเจตนาของผม ถ้าไม่เข้าใจ ขอให้ท่านไปอ่านวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ชื่อ "ขายหัวเราะ" แล้วท่านอาจจะได้เห็นว่าทฤษฎีต่างๆ ของผมได้รับอิทธิพลจากวารสารเล่มนั้นมากมายทีเดียว (แต่เนื่องจากเนื้อที่ในบันทึกนี้จำกัดมาก ผมขออนุญาตไม่ลงรายการอ้างอิงนะครับ)

ป.ล. บันทึกฉบับนี้เขียนขึ้นในวันที่ 1 เมษายนของทุกปีครับ

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 00:11 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2555 00:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Pisan, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อีกมุมมองหนึ่ง [IP: 49.49.162.229]
01 มิถุนายน 2555 05:47
#77587

ขอประธานโทษ งง!; วิธีการฝึกความอดทน ที่จริงมีรูปแบบอื่นๆ ทำไมต้องเป็นแบบที่ว่า

นศ. ไม่ใช่ทหาร ที่ต้องออกรบ ถ้าเป็น บุตรหลาน ของ อาจารย์ ละ ที่ต้องไปอยู่ที่วิทยาเขตดังกล่าว

แม้ว่ามันเป็นเรื่อง ดี แต่ บางครั้ง การกระทำ บางอย่าง มันไปกระทบในหลายอย่างไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่

บางอย่างมันไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ แน่ใจไม่ว่าซึ่งที่เทลงไปมันไม่กระทบกับระบบท่อน้ำสอาดของระบบ ประปา

มันจะมีเื้ชื้อ อะไรติมา ที่ซึ่งร้ายระบบ ก๊อกน้ำมันเป็นแบบบอลวาล์ มันเสียได้ง่าย เมื่อมีเศษขยะหรือ ตะกอนไปติด

หลังนำ้สะอาดไหลปกติมันจะไช้น้ำมากกว่าเดิมเพื่อล้างระบบท่อ พูดแล้วก็ งง ในแนวคิด ครับ

เพราะ เหตุผลหลายๆประการ

งงครับ

เป็นความหรือครับที่ว่า น้ำไม่ไหล ไฟดับ เกิดจาก คนมาทำ

ฮา ๆๆ เขียนแบบนี้ ไปเขียน พล นิกร กิมหงวน ได้ครับ สืบทอดต่อจาก ป.อินทรปาลิตครับ

ได้ท่านรองอธิการใหม่ หวังว่าทุกอย่างคงลงตัว นะครับ อาจารย์

เอาใจช่วย แต่ช่วยแรงคงลำบาก เพราะอยู่ไกล

อยู่มาตั้งนานเพิ่งเข้าใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์ อย่างหนึ่งนี่เอง

ผมก็ว่าทำไมเกิดบ่อยจัง แต่หากเป็นไปได้ ขอเสนอทีมบริหารชุดใหม่ เลิกใช้กลยุทธ์นี้เถอะครับ

Ico48
พล สายมอ. [IP: 113.53.183.224]
13 กรกฎาคม 2555 17:49
#78660

ความอดทน เป็นสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดมีขึ้นในตัวตนของบุคคล ไม่เฉพาะแต่นักศึกษาของ มอ.สุราษฎร์ แต่หากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ผมว่าเราได้ปล่อยให้คนโง่ลอยนวลและปล่อยเชื้อร้ายมานานแล้ว ตั้งแต่เริ่มคิดใช้กลยุทธ์นี้นั่นแหละ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ