นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1579
ความเห็น: 0

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

 

 

          กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาของบุตร สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีความสะดวก คล่องตัว ทันสมัยยิ่งขึ้น

          สำหรับสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุม และขั้นตอนการดำเนินการโดยผู้รับเงินซึ่งเป็นเจ้าของลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษาให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเท่านั้น และห้ามนำลายมือชื่อสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินไปใช้ในกรณีอื่น   ส่วนการกำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินต้องมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ประจำสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการพิมพ์เล่มที่  เลขที่ให้รัดกุมด้วย

          ทั้งนี้ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มกราคม 2557 09:11 แก้ไข: 28 มกราคม 2557 09:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ