นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3530
comment: 2

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่

                  เอ๊ะ! ใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่  ใครเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เวลาที่เราไปซื้อหรือจ้างแล้วไปเจอเอาร้านที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้เรา เช่น การไปซื้อตามตลาด  แผงลอย หรือร้านเล็ก ๆ  งั้นเรามาลองอ่านระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551  หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย

                  ข้อ 39  การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

                  ข้อ 42  กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

                   คราวนี้เราก็รู้แล้วนะค่ะว่าใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่  แต่ยังไงเราก็ควรจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากร้านก่อน

                   แต่ถ้าหากเราจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีใบเสร็จรับเงืนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ มาประกอบการเบิกจ่ายเท่านั้น

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มีนาคม 2555 14:45 แก้ไข: 16 มีนาคม 2555 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Kittima, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
Baby (Recent Activities)
15 March 2012 15:07
#75918

ใช้ได้ตามที่คุณแม่น้องฟ้ากล่าวมา แต่อย่าลืมนำใบสำคัญรับเงินไปด้วยนะคะ

Ico48
พรทิพย์ [IP: 115.31.138.11]
15 มิถุนายน 2555 16:53
#77882

ดีใจจังที่ได้ใช้

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.80.198.173
Message:  
Load Editor
   
Cancel or