เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 2613
ความเห็น: 2

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่

                  เอ๊ะ! ใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่  ใครเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เวลาที่เราไปซื้อหรือจ้างแล้วไปเจอเอาร้านที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้เรา เช่น การไปซื้อตามตลาด  แผงลอย หรือร้านเล็ก ๆ  งั้นเรามาลองอ่านระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551  หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย

                  ข้อ 39  การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

                  ข้อ 42  กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด  ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

                   คราวนี้เราก็รู้แล้วนะค่ะว่าใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่  แต่ยังไงเราก็ควรจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากร้านก่อน

                   แต่ถ้าหากเราจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีใบเสร็จรับเงืนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ มาประกอบการเบิกจ่ายเท่านั้น

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 March 2012 14:45 Modified: 16 March 2012 14:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Kittima, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Baby (Recent Activities)
15 March 2012 15:07
#75918

ใช้ได้ตามที่คุณแม่น้องฟ้ากล่าวมา แต่อย่าลืมนำใบสำคัญรับเงินไปด้วยนะคะ

Ico48
พรทิพย์ [IP: 115.31.138.11]
15 June 2012 16:53
#77882

ดีใจจังที่ได้ใช้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.167.171.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ