นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1145
ความเห็น: 0

องค์กรสร้างสุข พนักงานสร้างผลงาน

พัฒนาพนักงานด้วยการสร้างคุณค่าในตนเอง

ในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือหญ่ บุคลากรคือส่วนสำคัญที่สุด  เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเขาเหล่านั้นจะรักองค์กร ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และอยากเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกว่าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน และทำให้พวกเขาปรารถ นาที่จะอุทิศตนทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วย 5 เทคนิคการพัฒนาพนักงานดังต่อไปนี้

1. ฟังความคิดเห็นของพวกเขา

    วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกว่าองค์กรเคารพในความคิดเห็นของพนักงาน คือ การฟังข้อเสนอ คำแนะนำ ไอเดียของพวกเขา เนื่องจากพนักงานแต่ละคนล้วนเชี่ยวชาญที่สุดในงานที่พวกเขารับผิดชอบ การพูดคุยกับพนักงานจะทำให้องค์กรได้ข้อมูลการทำงานแต่ละด้านในเชิงลึก  ได้ทราบว่า  พนักงานแต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไปในทางใด ทั้งยังได้ทราบปัญหาและให้พวกเขาเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป โดยองค์กรอาจนัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานแต่ละคน เพื่อขอความคิดเห็นจากพวกเขา เช่น เขาคิดว่าระบบหรือกระบวนการใดที่ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น  ปัญหาที่พบบ่อยที่เขายังไม่สามารถแก้ไขได้คืออะไร

   ส่วนไหนที่องค์กรชอบและไม่ชอบมากที่สุดในงานของเขา

  • ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาทำงานดีขึ้น
  • ความช่วยเหลือใดที่องค์กรต้องการในการทำงานของเขา
  • อื่น ๆ

2. ให้โอกาสตัดสินใจ

    ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาการทำงานของพนักงาน คือ การให้อำนาจกับพวกเขาในการรับบทบาทผู้นำ และมี โอกาสได้เป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ของตนเอง โดยองค์กรต้องทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาเสียก่อน เพื่อมอบหมายงาน ที่เหมาะสมกับเขา อย่างไรก็ดี สำหรับงานแรกเขาอาจมีข้อผิดพลาด แต่เขาจะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในงานของตนอย่าง เต็มที่ ซึ่งเป็นส่วน สำคัญในการพัฒนาของตัวเขาเอง

3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

    เมื่อมีการประชุมระดมความคิด ควรฝึกพนักงานทุกคนให้รู้จักแสดงความคิดเห็น ไม่มีความคิดเห็นใดที่ผิด แต่การไม่แสดงความคิดเห็นต่างหากที่ผิด เพื่อให้พนัก งานได้เปิดตัวเองสู่การคิดสร้างสรรค์ เกิดไอเดีย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความหลากหลายให้กับการทำงาน ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวเอง เมื่อความคิดเห็นของเขาได้การยอมรับอีกด้วย

4. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

    การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร  องค์กรควรให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่มความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำที่มากขึ้น  แสดงให้เห็นว่าองค์กรพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้พนักงานขององค์กรเติบโต และประสบความสำเร็จ

5. ชื่นชมเมื่อองค์กรชอบผลงานของเขา

    พนักงานทุกคนต้องการการยอมรับในงานที่พวกเขาทำ การให้รางวัลพนักงาน  การกล่าวชื่นชมผลงานเป็นกำลังใจอย่างดีสำหรับพวกเขา และการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เองที่สื่อถึงความชื่นชมและขอบคุณ ทำให้เขาภูมิใจและปรารถนาที่จะทำผลงานที่ดีต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2557 00:27 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2557 00:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 MK, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ