นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 995
ความเห็น: 0

การสื่อสารเพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจ

นวัตกรรมการสื่อสารในการเสริมสร้างความเข้าใจและลดปัญหาความไม่เข้าใจกัน

กลวิธีลดปัญหาความไม่เข้าใจ เรื่องของการจัดการกับ 'คน' เป็นเรื่องที่ยากที่สุด ในการจัดการองค์กรเลยก็ว่าได้ ไม่ว่ายุคนั้นจะเป็นยุคที่คนง้องานหรือไม่ก็ตาม เพราะตราบใดที่คนยังมี 'อารมณ์' ความนึกคิดที่ตีกรอบไม่ได้ ก็เป็นเรื่องยาก ที่จะให้คนทุกคน เป็นได้อย่างใจนึก 

       ในขณะที่พยายามลดเหตุ จากการเข้าใจผิด ซึ่งนำมาซึ่งความขัดแย้ง สิ่งสำคัญประการแรก ในการเริ่มต้นต่อกรกับปัญหาความขัดแย้ง คือการทำความเข้าใจ เทคนิคพิเศษทั้งหลาย ที่บรรจุอยู่ใน “กล่องเครื่องมือ” ที่ใช้ในการลดปัญหาที่ถูกคุกคาม จากความไม่ลงรอยในที่ทำงาน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการปะทะได้อย่างดี แม้ว่ามันจะเริ่มปั่นป่วนมากขึ้นทุกทีก็ตาม 

       แล้วเทคนิคที่ว่านั้นคืออะไร? 

       อย่างที่รู้ ๆ กันอยู่ว่ามูลเหตุแห่งความไม่เข้าใจ บริบทหน้าที่ความรับผิดชอบงานระหว่างบุคคลในองค์กรซึ่งมีอยู่มากมาย เราจึงต้องการ “กล่องเครื่องมือ” ที่บรรจุเทคนิคต่าง ๆ ที่จะไขเข้าไปดูองค์ประกอบของตำแหน่งอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน    โดย ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีหน้าที่สร้างความชำนาญ และลดผลกระทบในแง่ลบ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ความขัดแย้งและการโต้เถียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นมีแต่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ “ราคาแพง” อันหมายถึงการขุ่นข้องหมองใจกัน ความไม่เข้าใจในบริบทและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง  และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย  อันจะนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจต่อกัน  แต่หากเราสามารถนำเอาเทคนิคไปประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับผลลัพธ์ของการโต้แย้งได้ 

       การรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำได้ด้วยการปรึกษาหารือ มุ่งพัฒนา และฝึกฝนการเข้าถึงปัญหา  ซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับองค์กรและตนเองได้อย่างสูงสุด 

       1.  เทคนิคพื้นฐานในการรับมือกับความไม่เข้าใจกัน ก็คือ การสื่อสารด้วยคำพูด เมื่อใช้การสื่อสารด้วยคำพูด ต้องแน่ใจว่าจะใช้คำพูดตรง ๆ แต่ปราศจากท่าทาง ที่ดูถูกหรือเหยียดหยาม    การสื่อสารด้วยคำพูด จะต้องชัดเจนและตรงไปตรงมา ประสิทธิภาพของการสื่อสารด้วยคำพูด มักได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่อไปนี้
            -  ระดับของการได้ยิน
            -  ความเข้าใจเหตุการณ์พื้นฐาน
            -  ความเชื่อถือส่วนตัว
            -  ประเด็นของสาร
            -  สภาพแวดล้อมในขณะนั้น

       2. การสื่อสารโดยปราศจากคำพูด โดยทั่วไปเมื่อไม่ใช้คำพูด ก็จะสื่อสารผ่านสิ่งเหล่านี้    
           -  ใบหน้า มองหน้าคู่สนทนาที่เรากำลังสนทนาด้วยอยู่เสมอ   สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า คุณสนอกสนใจ และความจริงใจในการฟัง ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่า ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ แต่พึงระวังการแสดงสีหน้า ที่สื่อได้หลายความหมายไว้ให้มาก ๆ ด้วย
           -  ดวงตา อย่ากรอกตาไปมาระหว่างการสนทนา จะทำให้ดูเป็นคนไม่จริงใจ คุณต้องโฟกัสอยู่ที่คู่สนทนา และถ่ายทอดความสนใจผ่านดวงตา เท่าที่จะเป็นไปได้  การเอียงตัว ท่านั่งและการเอียงตัว เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของความแน่ใจ ตัวอย่างเช่น ขณะสนทนาอยู่ที่โต๊ะ การเอียงตัวไปข้างหน้า พร้อมกับวงแขนที่เปิดกว้างบนโต๊ะจะทำให้ดูว่ากำลังสนใจมาก ๆ  น้ำเสียง ซึ่งหมายถึงโทนของน้ำเสียง ต้องพยายามปรับโทนของน้ำเสียง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสารที่จะถ่ายทอด

        3. เครื่องมือที่ 3 ได้แก่ การตั้งคำถาม เมื่อใช้คำถามควรเปิดประโยคคำถามด้วยคำว่า "ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และ อย่างไร"   คำถามที่ขึ้นต้นด้วย คำหรือการพยายามหาคำตอบเหล่านี้ จะให้คำตอบที่ได้ มีน้ำได้เนื้อมากกว่าประโยคคำถามแบบปิด หรือที่รอเพียงคำตอบ "ใช่" หรือ "ไม่" เท่านั้น นอกจากนี้ คำถามแบบปิด เป็นลักษณะของคำถามที่หยาบ และไม่บ่งบอกถึงสิ่งเกี่ยวพันใด ๆ และอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ 

        4. การถ่ายทอดข้อความ เป็นเทคนิคที่ให้คุณค่าสูงส่งอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญ หาความขัดแย้ง ด้วยการถ่ายทอดข้อความ และพูดซ้ำประโยคเดิมของคนหนึ่ง ให้อีกคนหนึ่งฟังนั้น คุณจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดความคิด และความเข้าใจ การถ่ายทอดช่วยให้มุ่งประเด็น ไปถกที่เนื้อหาสาระสำคัญ และเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง การเล่าเรื่องซ้ำหรือการถ่ายทอดเรื่องราว ยังช่วยให้ผู้เล่ามีโอกาสได้อธิบาย จุดที่เป็นประเด็นสำคัญ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง     นอกจากนี้ การพูดซ้ำยังช่วยให้คนอื่นๆ ที่ได้ยินสิ่งที่คุณพูด เก็บเอาสิ่งที่ได้ยินกลับไปคิด และทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ได้อีกด้วย 

         5. การรับฟังอย่างกระตือรือร้น การฟังอย่างกระตือรือร้น หมายถึง  การมีอา รมณ์ร่วม ความตั้งอกตั้งใจ และการสบตา ซึ่งจะสามารถดึงเอาความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดออกมาได้ นอกจากจะทำให้ผู้พูดรู้สึกดีแล้วยังทำให้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างกระจ่างแจ้งอีกด้วย

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 Febuary 2014 22:25 Modified: 09 Febuary 2014 22:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 ServiceMan, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ