นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1245
ความเห็น: 0

องค์ประกอบสำคัญในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization Component)

ที่มาวิสัยทัศน์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Pompom  ขอเกริ่นนำก่อนเข้าสู่ประเด็นสำคัญของการนำเสนอที่มาที่ไปของการนำเสนอวิสัยทัศน์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กันสักเล็กน้อย     เรามาดูกันว่าต้นไม้ที่มีอายุยืนได้เป็น 100 ปี นอกจากจะต้องมีรากที่หยั่งลึก ซึ่งเปรียบเสมือนอุดมการณ์ขององค์กรที่ต้องดำรงรักษาไว้ (Preserve) ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ (Purpose), ค่านิยมหรือคุณค่าหลัก( Values) , และ วิสัยทัศน์ (Vision)   ต้นไม้ที่ยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Change) อยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับองค์กรจะอยู่รอดได้ ก็ต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการทำธุรกิจจากภายนอก ถ้าไม่ปรับตัวทำการเปลี่ยนแปลง องค์กรก็อยู่ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใดก็ตาม องค์กรต้องพร้อมรับมือต่อสิ่งที่ไม่ได้คำนึงถึงเสมอ

 

ตามทฤษฎีของการจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร  องค์กรต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึง  วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนตั๋วเดินทางที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   วิสัยทัศน์เป็นภาพที่ทุกคนในองค์กรวาดความฝันร่วมกัน ว่าอยากเห็นองค์กรของเราเป็นอย่างไรในอนาคต (Shared Vision) และต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะดำรงรักษาความฝันนั้นไว้ เพื่อไปให้ถึง

 

ซึ่งจากที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรมีข้อถกเถียงกันมากว่า จะเขียนประโยควิสัยทัศน์อย่างไรดี ถึงจะถูกต้องและสื่อความหมายสำคัญตาม concept  ของวิสัยทัศน์ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  ตามที่องค์กรวาดความฝันร่วมกัน  ซึ่งจากการสรุปร่วมกันของทีม BSC  ศูนย์เครื่องมือฯ เห็นชอบแนวทางที่มีกรอบของระยะเวลาที่ท้าทาย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรของเรามุ่งมั่น กล้าหาญ และร่วมกันหาวิธีการที่จะไปให้ถึงความฝันนั้นๆ ให้ได้โดยเร็ว

 

วิสัยทัศน์ใหม่ที่ศูนย์เครื่องมือฯ จะปรับเปลี่ยน คือ  “เป็นองค์กรที่ให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการในชุมชนภาคใต้ ภายในปี พ.ศ.2559”   แต่ทั้งนี้ศูนย์เครื่องมือฯ คงต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพ (Steering Committee)  เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำไปปรับใช้เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการกันต่อ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาสรุปผลร่วมกันในวันที่ 12 กันยายน 2556 นี้ และต่อจากนั้นจะได้มีการนำเสนอในที่ประชุมบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ รับรู้และร่วมกันในการที่จะไปให้ถึงความฝันนั้น ๆ กันต่อไป และนี่คือที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กันยายน 2556 23:38 แก้ไข: 08 กันยายน 2556 23:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 ServiceMan, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ