นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2223
ความเห็น: 1

การขับเคลื่อน TQA ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

TQA กับการขับเคลื่อนของศูนย์เครื่องมือฯ

      ภายหลัง จากที่ได้มีการประเมิน TQA ของศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย
      1. รศ.นพ.ธวัช ชาญชนานนท์       
      2. ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  เหล่าดี
      3. คุณจุฑามาส  แสงอาวุธ
      โดยหน้าตาของ TQA ศูนย์เครื่องมือฯ ดังปรากฎ  ความคืบหน้าในขณะนี้ทีมงานรุ่นใหม่ที่มีท่าน "Zenki" เป็นประธานในการขับเคลื่อน ได้พยายามหาหนทางในการค้นหา Gap จากผลการตรวจประเมิน ด้วยความขมักเขม้น พร้อมกับทีมบริหารของศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีการประชุมหาแนวทางและแนวร่วมในการขับเคลื่อนใน
ทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อหาความจุดสมดุลและการบริหารจัดการที่เป็นไปตามแนวทางของ KPIs และยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ

0

    ความคืบหน้า จะได้มีการรายงานแนวทางในการดำเนินการต่อชุมชน share ต่อไป

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 January 2012 16:18 Modified: 20 January 2012 16:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Zenki, Ico24 tiny apple, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ทดแทน [IP: 192.168.53.76]
20 January 2012 16:21
#73978

มาแล้วหล้งหายไป 555 ปี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ