นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2081
ความเห็น: 0

ที่ไปที่มาของปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอนที่ 1)

ตอนที่ 1   ตัวตนทรัพย์ ม.อ.1

          ในปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและอาชีพหลักคือการทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันด้วยเหตุนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
มาอย่างยาวนาน  ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ และใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาคณะฯ   ได้มีการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันออกมาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มซึ่งให้ชื่อพันธุ์ว่า "ทรัพย์  ม.อ.  1"   เป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี ของโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการปรับปรุงพันธุ์ได้ดำเนินการในสภาพพื้นที่แห้งแล้งและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จนได้แม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมกำเนิดจากเดลิดูราและพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมกำเนิดจาก AVROS ฟิสิเฟอรา ที่มีคุณสมบัติเจริญได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  จากการเก็บข้อมูลของลักษณะผลผลิตของแปลงลูกผสมซึ่งแปลงทดสอบโดยส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่นาซึ่งแสดงดังตารางพบว่าลูกผสมทรัพย์ ม.อ.1  ให้ผลผลิตสูงและมีศักยภาพของพันธุ์ดีพอที่จะส่งเสริมให้แก่เกษตรกรปลูกต่อไป

 

ลักษณะทางใบที่ 17 อายุปาล์ม 3-4 ปี

ความยาวทางใบ เฉลี่ย

235

เซนติเมตร

ความกว้างโคนทางใบ เฉลี่ย

3.5

เซนติเมตร

ความหนาโคนทางใบ เฉลี่ย

2

เซนติเมตร

ความยาวใบย่อย เฉลี่ย

47.4

เซนติเมตร

ความกว้างใบย่อย เฉลี่ย

3.5

เซนติเมตร

จำนวนใบย่อย เฉลี่ย

200

ใบ

พื้นที่ใบ เฉลี่ย

1.85

ตารางเมตร

น้ำหนักแห้งทางใบ เฉลี่ย

0.95

กิโลกรัม

 

ตารางแสดงลักษณะผลผลิตของปาล์มลูกผสมทรัพย์ ม.อ.1 ใน 2 ช่วงอายุ

 

             ลักษณะ

     อายุปาล์ม (ปี)

3-4 ปี

7-8 ปี

 

จำนวนทะลาย ต่อต้นต่อปี

19.3

23.2

 

น้ำหนักต่อทะลาย กิโลกรัมต่อทะลาย

5.0

11.4

 

ผลผลิตทะลาย กิโลกรัมต่อทะลาย

2,123.0

5,803.2

 

                             

           

     


                    

                    

 เมื่อเราได้เห็นถึงศักยภาพของพันธุ์ลูกผสมทรัพย์ ม.อ.1 แล้ว ตอนหน้าเรามาศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมทรัพย์ ม.อ.1 กันบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่สนใจที่จะนำไปปลูก

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2557 11:12 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2557 10:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ