นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 40 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
จุดปกติ 1583 0
ปิติ กับ สุข 1367 0
อารมณ์ 1398 0
สาระสำคัญของการดำเนินชีวิต 1544 1
คูณ และ โทษ 1372 0
เมื่อแปลง A - Z มาเป็นตัวเลข แล้วอะไรจะเกิดขึ้น 1538 0
บางคนเรียกว่า ศาสต์บำบัดทางจิต หรือ ปรัชญา 1436 0
ก่อนพุทธกาล 3 1581 0
ก่อนพุทธกาล 2 1132 0
ก่อนพุทธกาล 1375 0
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 3 ตอนจบ 1972 2
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 2 1952 0
ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข 1393 0
683 1273 1
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มาฆบูชา 1325 0
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ อาสาฬหบูชา 1001 0
ใครคือ เจ้า เจ้า คือใคร Who are you ? 1168 2
เมตตา 1363 0
วิธีคิด ตามหลักพุทธธรรม 1240 0
ปรัชญา คือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ 1416 0
จริยธรรม ตอนสุดท้าย 1319 0
เรายืนอยู่ท่ามกลาง ไก่ 3 ตัว และ เสือ 3 ตัว 1287 0
จริยธรรม ยังคงอยู่ ร่วมกับไอที 1319 2
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พค ของทุกปี 4020 0
มาทำความเข้าใจในเรื่อง ทุกข์ ใจ 1092 2
สุขภาพกาย และ ใจ ของเราดีหรือยัง ? 1307 1
ความสุข 1059 0
หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่2 1309 0
การเอาเปรียบผู้บริโภค รถปิคอัฟ (ตอน 2) 2305 4
การเอาเปรียบผู้บริโภค กับรถปิคอัฟรุ่นใหม่ 1920 1
ลูกรักพ่อ 1741 0
4วิธีหน้าใสๆๆๆๆๆๆ แบบธรรมชาติ [C] 1770 0
เรื่อง เห็ดๆ 1818 3
ออกกำลังกายและรับประทานอาหารตาม กรุ๊ฟเลือด 1838 1
5 วิธีกับ การแก้ไอ โดยสมุนไพรแบบ ไทยๆ 5122 2
การนั่งสมาธิ วิทันตสาสมาธิ แบบหลวงพ่อวิริยังค์ 9252 2
วิธีเดินจงกรม แบบหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ หลวงพ่อวิริยังค์ 6207 3
วิทันตสาสมาธิ 3907 8
หม้อแปลง ต้นสาเก กับรังผึ้ง 2472 4
แก้ CAR เลขที่ 002/54 1804 1