นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ

รายการวิทยุที่จะออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2558 ทางสถานีวิทยุของมอ. เรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะ โดยผู้ที่เป็นวิทยากรคือคุณรุสนี กุลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ซึ่งเดือนมีนาคมจะมีด้วยกัน 3 หลักสูต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2558 09:21 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2558 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) piston pipette

วันนี้มีอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบ piston pipette ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันมาตรวิทยา สถานที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหลวง ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คนจากหลายที่ทั้งหน่วยงานราชการ บริษัท ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมเนื่องจากเป็นผู้สอบเท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2558 19:03 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2558 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ

เชื้อ Listeria สำคัญอย่างไรน่ะ ใน genus Listeria มีมากกว่า 10 ชนิด แต่ที่มักทำให้เกิดโรคในคนก็คือ Listeria monocytogenes ( LM) แหล่งของ LM คือดิน น้ำ โคลนและหญ้าหมัก ปริมาณเชื้อ เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรค 100-107 CFU อัตราการตายประมาณ 20... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 28 มกราคม 2558 04:29 แก้ไข: 28 มกราคม 2558 04:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทำ PT มีประโยชน์

สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 24 มกราคม 2558 21:20 แก้ไข: 24 มกราคม 2558 21:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

อุณหภูมินั้นสำคัญเสมอสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อก่อโรค หรือการทดสอบหาจุลทรีย์ที่ชี้บ่งความสะอาด อุณหภูมิร้อนเกินไปเชื้อจุลินทรีย์ก็ตายหรือไม่เจริญผลจะเป็นลบปลอม แต่ถ้าอุณหภูมิน้อยเกินไป นอกจากจะเกิดบวกปลอมได้เหมือนกันค่ะ เพร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 17 มกราคม 2558 14:23 แก้ไข: 17 มกราคม 2558 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ

สำหรับกิจกรรมของทีม CSR กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมการให้ความรู้กับชุมชนทางสถานีวิทยุ สำหรับศุกร์ที่ผ่านมาทีม CSR ได้ไปอัดรายการวิทยุการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มปี 2558 ค่ะ ทีมงานจะสุ่มซื้อผัก ผลไม้จากต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2557 12:24 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2557 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบจุลินทรีย์ในอาหาร

การทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร สำหรับการเตรียมตัวอย่างตาม Bacteriological Analytical Manual ซึ่งมักเรียกย่อว่า BAM การเตรียมตัวอย่างอาหาร เราต้องเตรียมอาหารสำหรับทำเจือจางก่อนน่ะค่ะ มีสารหรืออาหารที่ใช้สำหรับทำเจือจางหลายชนิดเหมือนกันน่ะค่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2557 16:15 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2557 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ลูกน้องต้องการอะไรน่า

วิธีการเป็นตัวอย่างที่ลูกน้องต้องการคุณจะต้องนึกหลัก 4 ประการ 1 มีเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับเขา 2. มีระดับความก้าวหน้าที่เห็นชัด 3 สามารถควบคุมกระบวนการบรรลุได้เอง 4 ผลรางวัลเป็นสิ่งที่น่าพอใจ จะทำให้คุณสร้างความมีสุข และความคิดสร้างสรรค์ของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 27 ตุลาคม 2557 04:46 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2557 04:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจเชื้อ Fecal coliform ไปทำไม

ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียในกลุ่ม Fecal Coliforms นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำบริโภค เพราะการตรวจพบแบคทีเรียกลุ่มนี้แสดงถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีหรือความไม่สะอาดของน้ำต่อการนำมาบริโภค เนื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 18 ตุลาคม 2557 11:16 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2557 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Germination index

อาทิตย์นี้ได้ไปอบรมการทดสอบการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ วิธีที่ใช้คือการหา Germination Index การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ สามารถวัดได้ด้วยวิธีการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ด (Germination index) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถวัดสารที่เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย คิดบวก   สร้าง: 03 ตุลาคม 2557 17:22 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2557 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]