นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer

ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง freeze dryer ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะมีปัญหาว่าจะเตรียมตัวอย่างอย่างไร หนาประมาณไหนปริมาตรเท่าไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้มาฝากนะคะ ประการแรกสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมตัวอย่างคือ การทำตัวอย่างให้แผ่บาง เนื่องจากตัวอย่างย... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 27 June 2015 15:46 Modified: 27 June 2015 15:47 [ Report Abuse ]

(0) เตรียมตัวอย่างทำแห้ง freeze dryer ในขวด vial

การเตรียมตัวอย่าง ปริมาตรน้อยๆ ในขวดยาฉีด เช่น เชื้อจุลินทรีย์ หรือ ยา สำหรับทำแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer ขั้นแรกน่ะค่ะ นำตัวอย่างใส่ขวดขนาดเล็ก โดยปริมาตรต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของความสูงของขวด ปิดจุกยางครึ่งหนึ่งของฝา ต่อมาเราก็นำขวดที่ใส... more »
By คิดบวก   created: 20 June 2015 11:31 Modified: 20 June 2015 11:35 [ Report Abuse ]

(0) พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่อง Freeze Dryer

พื้นฐานของการทำแห้งด้วยเครื่องFreeze Dryer จะมีขบวนการทำอยู่ 3 ขั้นตอนคือ 1) Pre Freeze คือ การทำให้น้ำในตัวอย่างเป็นของแข็ง โดยการนำตัวอย่างที่ต้องการทำแห้งไปแช่แข็งค่ะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวอย่างของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วอุณหภูมิที่เหมา... more »
By คิดบวก   created: 07 June 2015 11:30 Modified: 07 June 2015 11:30 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ มิถุนายน

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ ซึ่งจะออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน ในหัวข้อการตรวจสอบประสิทธิภาพของ โคโลญจน์ ไล่ยุง ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์ได้เปิดให้บริการหาระยะเวลาการออกฤทธิ์ของโคโลญจน์ไล่ยุง วิทยากรก็คือคุณพี่พล ค่ะ ... more »
By คิดบวก   created: 30 May 2015 04:21 Modified: 30 May 2015 04:22 [ Report Abuse ]

(0) เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus

เครื่อง Freeze dryer รุ่น DELTA 2-24 LSC plus เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งตัวอย่าง (Freeze-drying) โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่าง ภายใต้ภาวะสุญญากาศ เครื่องรุ่นนี้สามารถทำความเย็นได้ต่ำถึง –85 องศาเซลเซียส สามารถดักจับไอระ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 23 May 2015 12:23 Modified: 23 May 2015 12:26 [ Report Abuse ]

(2) จัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง

ได้เวลาจัดระเบียบตู้เย็นเก็บตัวอย่าง เนื่องจากตู้เย็นที่รับตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่าง เมื่อมีตัวอย่างเยอะขึ้นๆ เช่นที่รับมาก็ยังไม่ทดสอบ ที่ทดสอบก็ยังต้องเก็บไว้ บางอย่างที่เคลียร์ได้ก็จัดการตามความเหมาะสม ตัวอย่างที่ทดสอบอาจมีหลายขวด ก็จะมีก... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 20 May 2015 08:14 Modified: 20 May 2015 08:14 [ Report Abuse ]

(0) shelf life

วันแรกของการอบรม หลักสูตรการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (shelf life evaluation) เอแล้วอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ผลิต บรรจุ จนถึงมือผู้บริโภค โดยที่ผลิตภัณฑ์เริ่มมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับภายใต้สภาวะการเก็บรัก... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 15 May 2015 06:01 Modified: 15 May 2015 06:01 [ Report Abuse ]

(2) กิจกรรม CSR ให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนพฤษภาคม58

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านทางสถานีวิทยุ วันที่ 1 เมษายน ได้ไปอัดรายการวิทยุ โดยวิทยากรก็คือคุณหญิงมิน (เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาโชว์) เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการทดสอบยางพาราของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่สำ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 02 May 2015 05:22 Modified: 04 May 2015 09:26 [ Report Abuse ]

(0) ปัญหาโคโลนีที่นับได้น้อย

สิ่งที่ทำให้การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในอาหาร ได้โคโลนีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (total count ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โดยนับจำนวนโคโลนีที่พบทั้งบนและในอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าที่ได้บ่งชี... more »
By คิดบวก   created: 18 April 2015 11:15 Modified: 18 April 2015 11:17 [ Report Abuse ]

(0) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ไม่ควรพลาดพาบุตรหลานไป อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่เอง ที่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี " หรือ "Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum คือวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติได้เปิดใ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คิดบวก   created: 04 April 2015 11:25 Modified: 04 April 2015 11:25 [ Report Abuse ]